Skip to content

Vores programmer skaber forbindelse mellem morgendagens menneskerettighedsforkæmpere og samtidens etablerede akademikere, aktivister, eksperter, magthavere, kunstnere og vidner. Den personlige og intensive udveksling, og udviklingen af individuelle initiativer i civilsamfundet skaber muligheder for dannelsen af et aktivt, internationalt alumninetværk.

Humanity in Action Danmark skaber Fellowships, studieture, seminarer, workshops og konferencer som belyser menneske- og minoritetsrettigheder, identitet, immigration og social diversitet.

Vi skaber internationale uddannelsesprogrammer til unge, der engagerer sig i menneske- og minoritetsrettigheder der hvor de er.

Igennem vores uddannelsesprogrammer fremmer vi viden om demokrati og mangfoldighed.

Humanity in Action Danmark udfører en række programmer, der sætter fokus på demokratiske principper, pluralisme, diversitet og aktivt medborgerskab, med det formål at fremme menneskerettigheder.

Vores programmer skaber et levende netværk, båret af et fælles ønske om at fremme menneskerettigheder. Her mødes etablerede akademikere, aktivister, eksperter, politikere, kunstnere samt diverse engagerede borgere med studerende for at udveksle idéer og drømme og opbygge samarbejder.

Vi tror på, at livslang læring og samarbejde på tværs er grundlæggende for et aktivt, internationalt netværk af unge, som arbejder for at fremme menneskerettigheder.

Indtryk fra vores Fellowship

Humanity in Action udover Danmarks grænser

Take me to the international Humanity in Action pages: