Skip to content

Er du lærer eller lærerstuderende? Ønsker du at lære mere om dilemmaer og udfordringer i undervisningen i det mangfoldige klasseværelse? Humanity in Action Danmark tilbyder et tredages kursus, der fokuserer på inkluderende undervisning. I år afholdes programmet den 24. – 26. oktober 2019.

Deltag i Humanity in Actions Lærerakademi 2019:

Det mangfoldige klasseværelse – dilemmaer og udfordringer i undervisningen – primært i udskolingen

Kursusbeskrivelse

I landets klasseværelser sidder mange elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Det stiller krav til lærere, der skal anerkende og håndtere elevernes forskellighed, mens de samtidig skal undervise i emner, der kan være konfliktfyldte. Hvilke krav stiller det mangfoldige klasseværelse til dig som lærer? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning? Dette tre-dages-kursus er henvendt til lærere og lærerstuderende, som sammen med kolleger vil søge viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet.

På kurset diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi vidensdeler, tager på besøg i en moske og en synagoge og fra oplægsholdere hører vi om erfaringer og får konkrete tips og undervisningsmateriale til den daglige undervisning.

Dato: Torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober 2019
Sted: Adm. Gjeddes Gård, St. Kannikestræde 10A, København
Deltagere: Lærere og lærerstuderende
Pris: 900 kr. for lærere, 400 kr. for lærerstuderende, inkl. materialer og ekskursioner

Overnatning: Arrangeres individuelt

Program: torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober

Kurset organiseres af HIA, Humanity In Action. HIA er et international tværfagligt netværk der arbejder med undervisning om menneskerettigheder, mindretalsforståelse og personligt ansvar.

Schedule

 • Torsdag, Oktober 24

  Location:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

 • Fredag, Oktober 25

  Location:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

 • Lørdag, Oktober 26

  Location:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

  • Event Time:

Tilrettelæggelse

Humanity in Action Danmark v/ Anders Jerichow, seniorkorrespondent, forfatter og formand for Humanity in Action Danmark og Solvej Berlau, lærer på Slagelse Gymnasium og tidl. projektleder på Dansk Institut for Internationale Studier, og Humanity in Action Danmark bestyrelsesmedlem.