Skip to content

Panel diskusija "Bosna i Hercegovina i Evropska unija: Kako dalje?"

Article

Panevropska unija Bosne i Hercegovine organizovala je u EU info centru u Sarajevu panel diskusiju “Bosna i Hercegovina i Evropska unija: Kako dalje?” koja je okupila predstavnike Evropske unije, stručnjake, analitičare, studente i predstavnike civilnog društva. Jedan od panelista bio je Jasmin Hasić, izvršni direktor Fondacije HIA BIH.