Skip to content

Deltag i Humanity in Actions Lærerakademi: Det mangfoldige klasseværelse.

Details

Article

Deltag i Humanity in Actions Lærerakademi 2019

Det mangfoldige klasseværelse – dilemmaer og udfordringer i undervisningen – primært i udskolingen

Kursusbeskrivelse

I landets klasseværelser sidder mange elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Det stiller krav til lærere, der skal anerkende og håndtere elevernes forskellighed, mens de samtidig skal undervise i emner, der kan være konfliktfyldte. Hvilke krav stiller det mangfoldige klasseværelse til dig som lærer? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning? Dette tre-dages-kursus er henvendt til lærere og lærerstuderende, som sammen med kolleger vil søge viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet.

På kurset diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi videndeler, tager på besøg i en moske og en synagoge og fra oplægsholdere hører vi om erfaringer og får konkrete tips og undervisningsmateriale til den daglige undervisning.

Dato: Torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober 2019
Sted: Adm. Gjeddes Gård, St. Kannikestræde 10A, København
Deltagere: Lærere og lærerstuderende
Pris: 900 kr. for lærere, 400 kr. for lærerstuderende, inkl. materialer og ekskursioner

Tilmeld dig via dette link, klik her
Overnatning: Arrangeres individuelt

Program

Torsdag den 24. oktober til lørdag den 26. oktober

09.30 Ankomst, kaffe, croissanter
Holbergsalen, Adm. Gjeddes Gård

10.00 Den mangfoldige folkeskole: Hvad er udfordringen?
Tekla Canger, lektor Kbh Professionshøjskole

11.30 Medborgerskabsundervisning i Folkeskolen
Stine Thuge, Mellemfolkeligt Samvirke

13.00 Frokost i Adm. Gjeddes Gård

14.00 Folkeskolen og det omgivende samfund
Marco Damgaard, leder, Tingbjerg Skole

15.00 Besøg i Københavns synagoge
Samtale med rabbiner Yair Melchior

17.00 Ny elev i klassen: Mathias eller Yousef –
fokus på en undersøgelse fra Trygfondens Skoleprojekt

18.00 Aftensmad – buffet

19.30 – 21.00 ”De Fordomsfulde Diplomater” Unge muslimer og jøder om tolerance, sameksistens, viden og gensidige fordomme

———————————————————-

Fredag den 24. oktober

09.00 Møde i Moske: Om trossamfundet og folkeskolen
Samtale med imam Naweed Baig

11.00 Retur til adm. Gjeddes Gård

11.30 Lærerjobbet og Internationale forpligtelser
Kristina Helland Randby, specialkonsulent,
cand.soc., Institut for Menneskerettigheder

13.00 Frokost

14.00 Sprog og magt
Knud Lindholm Lau, forfatter til ”Bare fordi at…” om retorikken i den danske udlændingedebat

15.30 Min skole, mine børns skole, Tarek Omar, forfatter, redaktør

Aftenprogram følger senere

———————————————————-

Lørdag den 26. oktober

08.30 Ankomst, kaffe, croissanter, Holbergsalen

09.00 Religion, identitet, menneskeret
Eva Maria Lassen, historiker

10.00 Tosproget identitet i folkeskolen og ’bærere af anden kultur’
Bergthora Kristjansdottir, PhD, Aarhus Univ.

11.30 ”Ekstrem social kontrol” – præsentation af rapport fra Institut for menneskerettigheder

13.00 Frokost-buffet

14.00 Endeligt programpunkt følger senere….

15.00 Tak for nu

Kurset organiseres af HIA, Humanity In Action. HIA er et international tværfagligt netværk der arbejder med undervisning om menneskerettigheder, mindretalsforståelse og personligt ansvar.

Tilmelding:
https://humanityinaction.wufoo.com/forms/z1kki96c0ba9nt5/

Tilrettelæggelse

Humanity in Action Danmark v/ Anders Jerichow, seniorkorrespondent, forfatter og formand for Humanity in Action Danmark og Solvej Berlau, lærer på Slagelse Gymnasium og tidl. projektleder på Dansk Institut for Internationale Studier, og Humanity in Action Danmark bestyrelsesmedlem.

Lærerakademiet

Vær med til at undersøge og udforske de dilemmaer og udfordringer, der ofte opstår i mangfoldige klasseværelser.