Skip to content

HIA BiH fellowsi na regionalnom Youth Leadership Forumu u Novom Sadu

Details

Article

Naši HIA fellowsi su bili učesnici na 4. regionalnom Forumu mladih lidera, održanom 22.-24. novembra u Novom Sadu, omladinskoj prijestolnici Evrope za 2019. godinu, koji je okupio društveno angažovane mlade osobe sa područja Zapadnog Balkana. Mladi su imali priliku da kroz 20 programskih cjelina diskutuju sa političarima i regionalnim liderima o aktuelnostima i problemima koji opterećuju svakodnevnicu. Ovakav događaj je mehanizam ohrabrivanja mladih da upoznaju jedni druge, te da razumiju da je regionalna i međusobna saradnja budućnost Zapadnog Balkana.

Ono što očekujem od foruma je upravo razmjena mišljenja i iskustava između mladih kako bismo mogli da stvorimo jednu masu koja može sutra biti pokretač velikih promjena, a ne da budemo samo statični posmatrači koji će gledati i čekati tog “univerzalnog” junaka koji će doći i promijeniti čitavu situaciju