Skip to content

HiA BiH #gamEscape projekat jedna od pobjedničkih ideja Laboratorije mira

Details

Article

Humanity in Action team, u sastavu Daniel Lazarević, Marina Riđić, Zarja Marković i Veronika Kusyova prijavili su se na poziv Labaratorije mira s idejom #gamEscape. Važno je spomenuti i partnere naše ekipe, a to su kreatori/ke projekta „Escape the Bureaucracy“ Emina Obradović, Erma Kurtović, Anes Hodžić i Elma Kodro. Naš tim je želio sklopiti inovativne medijske interaktivne alata i demokratiju i ljudska prava u jednu kategoriju. Želimo uspostaviti kontakte među mladima, te ih navesti da promišljaju o izgradnji mira i diskriminaciju u širem smislu – lokalno i regionalno. Cilj projekta u svom fokusu ima edukaciju mladih pomoću dva interaktivna obrazovna alata – društvenih igara (igara na ploči) i escape room igre. Cjelokupan proces višemjesečnog zajedničkog učenja i kreiranja osmišljeno je da doprinese procesu pomirenja i uspostavljanju održivih odnosa, te da nakon završetka projekta ostane konkretan edukativni model koji će se moći koristiti i kasnije.