Skip to content

HIA BiH na međunarodnoj konferenciji “Time to Act: Reality of Anti-corruption Policies”

Details

Article

Prisustvovali smo međunarodnoj konferenciji: “Time to Act: Reality of Anti-corruption Policies” („Vrijeme za djelovanje: Stvarnost antikorupcijskih politika“), koju je organizovao Transparency International u BiH (TIBiH), uz podršku Ambasade Švedske u BiH.
Na Konferenciji su međunarodni stručnjaci diskutovali o gorućim izazovima u borbi protiv korupcije i iz perspektive akademika i praktičara pokušali razriješiti ključnu dilemu: da li je borba protiv korupcije zakazala?
Svoje odgovore na ovo i brojna druga pitanja su dali neki od vodećih stručnjaka u svijetu i regiji, između ostalih i Jose Ugaz, Drago Kos, Paul M. Heywood, Anna Persson, Senada Šelo-Šabić unutar dva panela. Akademici su na prvom panelu pružili uvid u razumijevanje problema korupcije i pristupima problemu, na osnovu poznavanja oblasti: vladavina prava, mjerenje korupcije, antikorupcijske teorije, reforme i strategije, tranzicija i vanjska politika. U drugom panelu, praktičari su dali osvrt na prethodno pomenute teme iz ugla domaćih i međunarodnih organizacija koje su posvećene rješavanju ovog problema kao što su: Transparency International, GRECO, OECD, FOD.