Skip to content

HIA BiH na sastanku aktera u oblasti medijske i informacijske pismenosti

Details

Article

Danas smo prisustvovali sastanku aktera u oblasti medijske i informacijske pismenosti, koji je organizovan u saradnji sa Fondacijom Mediacentar Sarajevo i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Na današnjem sastanku je nastavljena rasprava koja je započeta na sastanku institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti u decembru 2019. godine na inicijativu Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), čija je svrha bila razmjena iskustava i informacija o planiranim aktivnostima svih pozvanih aktera u oblasti medijske i informacijske pismenosti za 2020. godinu, te diskusija o inicijativi Agencije za obilježavanje Evropske sedmice medijske pismenosti u drugoj polovini marta 2020. godini kao i modalitetima saradnje u budućnosti. Prisutni su također raspravljali o prijedlozima za način rada neformalne mreže aktera.