Skip to content

HIA BiH otvoreni poziv za učešće na 11. ciklusu PDVIAGMM programa

Details

Article

Humanity in Action BiH jedanaestu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika_ca.

Poziv se primarno odnosi na studente_ice dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (10. – 18. decembar 2022. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
  • Individualno istraživanje (decembar 2022. – mart 2023. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
  • Trodnevni trening u Neumu (april 2023. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
  • Implementacija grupnih projekata (april – juni 2023. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.
  • Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2023. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
  • Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2023. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 10. novembra 2022. godine do ponoći preko formulara koji se nalazi na linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/obrazac-za-prijave-na-pdviagmm-20222023/


Za sva pitanja i informacije kontaktirajte projektnu koordinatoricu Zarju Marković na z.markovic@humanityinaction.org.

Program 'Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima' već 11 godina podržava: