Skip to content

Humanity in Action BiH: The UN Srebrenica Genocide Resolution Statement

Details

Article

As Humanity in Action BiH, we wholeheartedly endorse and support the Draft UN Resolution on Srebrenica. This resolution is a pivotal step towards recognizing the immense tragedy of the 1995 genocide in Srebrenica and ensuring that its memory is preserved and honored appropriately.

The adoption of this resolution is an essential step in confronting the pervasive denial of the Srebrenica genocide that persists in public discourse. By designating July 11th as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica, the resolution ensures that the world will never forget the horrors of that dark chapter in history.

We condemn unequivocally any denial of the Srebrenica genocide and urge the preservation of the facts, including through educational programs aimed at preventing denial and distortion. Furthermore, we stand against actions that glorify those convicted of war crimes, crimes against humanity, and genocide, including those responsible for the Srebrenica genocide.

Humanity in Action Bosnia and Herzegovina pledges to observe the International Day with special activities and education initiatives in memory and honor of the victims of the Srebrenica genocide. By supporting the UN resolution on Srebrenica, we stand in solidarity with the victims and their families, and we affirm our dedication to upholding the principles of justice, human rights, and dignity for all.

* * *

Fondacija Humanost u akciji u BiH, svesrdno podržava usvajanje Nacrta rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici. Ova rezolucija predstavlja ključni korak ka priznavanju ogromne tragedije i genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine i osiguravanju da se sjećanje na ove događaje čuva i poštuje na odgovarajući način.

Usvajanje ove rezolucije je suštinski korak u suočavanju sa sveprisutnim poricanjem genocida u Srebrenici koje opstaje u javnom diskursu. Određivanjem 11. jula za Međunarodni dan refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, rezolucija osigurava da svijet nikada neće zaboraviti užase tog mračnog poglavlja historije.

Nedvosmisleno osuđujemo svako poricanje genocida u Srebrenici i pozivamo na očuvanje činjenica, uključujući edukativne programe usmjerene na sprječavanje poricanja i iskrivljavanja činjenica. Nadalje, protivimo se akcijama koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici.

Humanost u akviji u BiH se obavezuje da će obilježavati Međunarodni dan posebnim aktivnostima i edukativnim inicijativama u znak sjećanja i počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Podržavajući rezoluciju UN-a o genocide u Srebrenici, solidarni smo sa žrtvama i njihovim porodicama i potvrđujemo našu posvećenost očuvanju principa pravde, ljudskih prava i dostojanstva za sve.