Skip to content

Održan 1. modul desetog ciklusa PDVIAGMM programa

Details

Article

Deseti jubilarni ciklus PDVIAGMM programa ove godine je počeo prvim devetodnevnim edukativnim modulom koji se, već tradicionalno, održava  na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Program se implementira uz podršku National Endowment for Democracy (NED).

Tokom prva tri dana programa 15 učesnika, koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, su imali priliku istraživati različite teme kroz prizmu bh. društva sa mnogobrojnim stručnjacima. Slušali su o tome šta znači život u ‘inkluzivnom’ bh. društvu, o presudama suda za ljudska prava i implikacijama istih na BiH, nakon čega smo se fokusirali na aktivno građanstvo i medije u BiH, a čak smo igrali i interaktivnu igru simulacije.

Fellowsi su isto tako saznali sve o trenutnim izazovima u demokratskim sistemima u BiH, o zaštiti ljudskih prava u BiH u međunarodnom kontekstu, ekonomskim politikama u BiH, studentskom aktivizmu i pravima mladih u lokalnim zajednicama u BiH. Fellowsi su imali i praktični zadatak nakon predavanja o komunikaciji sa organima uprave u BiH da napišu zahtjev za pristup informacijama. Pored toga učili su o borbi za prava “nevidljivih” grupa u BiH kao i borbi žena za jednako predstavljanje u bh. politici, kao i o rodnim pitanjima i međunarodnim konvencijama o zaštiti prava žena.

Učesnici su kroz različite tematske cjeline učili i diskutovali o procesu pomirenja mladih u BiH potičući dijalog i toleranciju jedni među drugima, učili su o značaju etničke pripradnosti u post-konfliktnoj BiH ali i 0 političkom predstavljanju i političkom učešću nacionalnih manjina u BiH, te su slušali o načinima kolektivnog sjećanja i memorijalizacije u post-ratnoj BiH. Jedan od dana je bio skoro u cjelosti posvećen medijima, pa su fellowsi saznali koja je to uloga i značaj medija u društvenom životu u BiH, te šta je to medijska pismenost. Pored ovoga, Fellowsi su saznali sve o temi EU i BiH integracija. Jedan od segmenata programa je bio i diskurs o inkluzivnom aktivizmu i borbi za ravnopravnost u bh. društvu i prilikama ali i izazovima inkluzivnog društva, te su imali jedinstvenu priliku da o svojim utiscima govore na psihodramskoj radionici.

 

Ovaj program podržavaju: