Skip to content

Održana podcast radionica "Žene i moć - jačanje vidljivosti i percepcije žena u javnom prostoru"

Details

Article

Humanity in Action BiH je uz podršku the German Marshall Fund-a i UK Government, organizovala dvodnevnu podcast radionicu u sklopu projekta „Žene i moć –jačanje vidljivosti i percepcije žena u javnom prostoru“ koja je održana u Sarajevu, 29. i 30. Oktobra za 12 učesnica koje dolaze iz cijele BiH. Projekat ima za cilj da omogući novim generacijama liderki koje kreiraju medijske sadržaje i koriste multimedijalne platforme za afirmaciju jednakosti i ravnopravnosti u društvu, sa posebnim fokusom na političko učešće žena, da dobiju dodatno znanje i alate u kreiranju audio i video podcasta – sve popularnijeg formata u domaćem i regionalnom javnom prostoru.

Dan 1

Na početku radionice imali smo čast i zadovoljstvo ugostiti britanskog ambasadora Matthew Field-a koji je proveo nešto više od pola sata u razgovoru sa učesnicama, te im je pružio podršku i čestitao na njihovim uspjesima u polju aktivizma. Uvod u temu radionice je dala članica HIA BiH UO Marina Riđić te je govorila o podcastu kao o novoj metodi i pristupu istraživanjima ovog problema. Nakon toga, radionicu je održala Veronika Kusyova koja je govorila o pitanjima roda, rodnih uloga i stereotipa kao i o tome kako je iste moguće mijenjati.

Dan 2

Drugi dan radionice učesnice su nastavile razgovarati o pitanjima rodnih uloga te su se dotakle i tema rodne ravnopravnosti kroz različite praktične vježbe sa Veronikom Kusyovom. Jednako tako, razgovarale su i o seksizmu i seksualnom zlostavljanju kao i kako se boriti protiv istog. Nakon toga Marina Riđić je razgovarala sa učesnicama o tome kako kreirati sadržaj, odakle krenuti, kako odabrati pravu temu i pravu osobu za razgovor o toj temi u njihovim “Women & Power” podcastima.

Dvodnevni trening završen je radionicom koju je facilitirao HIA Senior Fellow Mahir Sijamija koji je govorio o procesu osmišljavanja, snimanja i post-produkcije podcast emisija. Nakon toga, učesnice su imale priliku snimiti video podcast uz podršku Mahira te su vježbale snimanje podcasta kao uvod u naredne aktivnosti projekta a to je snimanje njihovih vlastitih podcast emisija sa gošćama po njihovom izboru. Očekuje se da nakon završene radionice, učesnice timski kreiraju audio i video podcaste sa mladim i uspješnim ženama koji afirmišu veće učešće žena u političkom i društvenom životu BiH.

 

Ovaj program podržava:

Projekat se implementira u saradnji sa: