Skip to content

Održani sastanci tima "Good Energy is Good Living" u Banja Luci i Bijeljini

Details

Article

Dana 25.10.2022. godine u Banja Luci, u prostorijama hotela Marriott, održan je drugi sastanak sa stakeholderima projekta, u suradnji s GIZ projektom “Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH”. Predstavnici projekta „Good energy is good living!“ su predstavili projekt i glavnu ideju. Prisutni su također čuli više detalja o glavnim društvenim, okolinskim i finansijskim koristima udruživanja u zajednice obnovljive energije. Predstavljena je uloga lokalnih zajednica i građana u ovom novom konceptu koji može igrati važnu ulogu u procesu energetske tranzicije koja se aktivno provodi u BiH. Okupljenima su također predstavljeni i primjeri dobre prakse zajednica obnovljive energije iz zemalja u okruženju, s posebnim fokusom na primjere iz Srbije, Hrvatske i Grčke, kao najpozitivnijim primjerima. Tijekom sastanka, svim sudionicima podijeljeni su promotivni materijali projekta „Good energy is good living!“, a određena količina materijala je ostavljena i u hotelu u kojem je održan događaj kako bi isti bili podijeljeni gostima hotela i građanima.

Nakon završetka sastanka, članovi projektnog tima su proveli info sesiju prilikom koje su građanima Banja Luke podijelili promotivne letke i informirali ih o projektu, glavnoj ideju i konceptu ZOE.

Po planu aktivnosti dana 11.11.2022. godine u Bijeljini, u prostorijama hotela Balkan, održan je treći sastanak sa stakeholderima projekta, predstavnicima Grada Bijeljina. Okupljenima su date detaljne informacije o samim zajednicama obnovljive energije, principima na kojima funkcionišu i po kojim su posebne, pravnom okviru u BiH koji omogućava formiranje zajednica obnovljive energije i ulozi lokalne zajednice u istim. Posebna pažnja je posvećena predstavljanju uloge zajednica u procesu energetske tranzicije BiH, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i smanjenja stakleničkih plinova, zatim benefitima udruživanja u zajednice, a dat je i pregled primjera dobre prakse iz Europske unije i okruženja. Predstavnici Grada Bijeljina su zaključili da se radi o vrlo zanimljivom i privlačnom konceptu o kojem ranije nisu bili informisani. Naveli su da je riječ o projektima koji bi donijeli značajne koristi lokalnoj zajednici, kako lokalnoj upravi, tako i građanima i privatnom sektoru. Sa članovima tima podijelili su informaciju da osim što područje Bijeljine obiluje suncem kao izvorom obnovljive energije, na području grada se također nalaze značajni izvori termalnih voda. Stoga je zaključeno da lokalitet ima odlične resurse koji su upravo najčešće korišteni u praksi prilikom formiranja zajednica obnovljive energije. S tim u vezi, zatražili su određenu količinu promotivnih materijala koje će podijeliti sa svojim partnerima i građanima, smatrajući da će isti biti itekako zainteresovani za temu. Članovi tima su predstavnicima Grada ustupili promotivne materijale, te se stavili na raspolaganje za dostavljanje dodatnih informacija i pojašnjenja. Nakon završetka sastanka, članovi projektnog tima su proveli info sesiju prilikom koje su građanima Bijeljine podijelili promotivne letke i informirali ih o projektu, glavnoj ideju i konceptu ZOE.

 

This project is supported by: