Skip to content

Magda Bodzan

Article

Lubi działać z ludźmi na rzecz zmiany społecznej w tematach takich jak dyskryminacja, rasizm, wykluczenie społeczne. Bliskie jej sercu są zagadnienia związane z suwerennością żywnościową, sprawiedliwością podatkową, post-turystyką i migracją. W ramach oddechu od pracy kąpie się w lesie i spaceruje z psem.

Związana z trzecim sektorem od 2008 r., pracowała dla takich organizacji jak European Movement Ireland, Polska Akcji Humanitarna i Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Ma doświadczenie w koordynacji projektów z zakresu edukacji globalnej i rzeczniczych skierowanych do szkół, grup aktywistycznych i mediów. Jest absolwentką programu GLEN.

Ma doświadczenie w pracy trenerskiej. Jest absolwentką szkoły trenerskiej stowarzyszenia STOP. Prowadziła szkolenia, w tym międzynarodowe z zakresu edukacji globalnej oraz webinary dotyczące nierówności globalnych oraz Kodeksu ds. obrazów i informacji o krajach Południa.

Jest absolwentką Europeistyki oraz Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Przebywała na stypendiach naukowych w Dublinie i Granadzie. Studia antropologiczne podjęła po to, przy spojrzeć na swoją pracę w trzecim sektorze z krytycznej perspektywy. W latach 2017-2018 prowadziła badania antropologiczne wśród grup migranckich i uchodźczych w Warszawie i Raszynie. Tematem badań była sprawczość osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w warszawskich inicjatywach kulinarnych oraz utowarowienie doświadczenia uchodźczego. Obecnie zajmuje się badaniami nad rosyjskimi i polskimi uchodźcami, przyjętymi w latach 1949-51 przez rząd Filipin, gdzie prowadziła badania etnograficzne na przełomie 2019/2020 r.