Home - Humanity in Action Bosnia & Herzegovina

Developing knowledge and skills to act in support of human rights., social justice., and building bridges in society.

Humanity in Action BiH NATO supported "Defending Euro-Atlantic Values" project - Media Appearance

A Snapshot of the #gamEscape products

Rekrutacja do Akademii Praw Człowieka

Każdego roku nowi uczestnicy Akademii Praw Człowieka zbierają się w sześciu miastach w Europie i USA, aby dowiedzieć się jak i dlaczego ludzie przeciwstawiają się nietolerancji i bronią demokratycznych wartości.

01 Rok

06 Miast

150 Absolwentów rocznie