Home - Humanity in Action Bosnia & Herzegovina

Developing knowledge and skills to act in support of human rights., social justice., and building bridges in society.

Highlights from Our Recent Conference

Humanity in Action BiH NATO supported "Defending Euro-Atlantic Values" project - Media Appearance

Action Projects

A Snapshot of the Tabletop Reproductive Rights project's product

Rekrutacja do Akademii Praw Człowieka

Każdego roku nowi uczestnicy Akademii Praw Człowieka zbierają się w sześciu miastach w Europie i USA, aby dowiedzieć się jak i dlaczego ludzie przeciwstawiają się nietolerancji i bronią demokratycznych wartości.

01 Rok

06 Miast

150 Absolwentów rocznie