Skip to content

HIA BiH team na panel diskusiji "Kako unaprijediti održivost migracija u BiH"

Details

Article

HIA BiH team je učestvovao na panel diskusiji, koju je organizovao Fridrich Ebert Stiftung u sklopu projekta “Kako unaprijediti održivost migracija u BiH”. Panel diskusiju su realizirali istaknuti akademici koji su činili istraživački tim.

Teme panel diskusije, kojoj su prisustvovali predstavnici resornih ministarstva i institucija u BiH, nevladinog sektora, Udruženja poslodavaca FBiH, kao i članovi istraživačkog tima, su faktori koji potiču migracije, njihove posljedice, kao i uticaj na održivost ekonomije i sektora javnih usluga.

Cilj panela je ispitati, između ostalog, koja je potencijalna migracijska populacija, kakvi su stavovi populacije u BiH naspram migracija, kao i stavovi ljudi u emigraciji u pogledu interesa i perspektiva povratka i njihovog prijenosa stečenih znanja i investiranja u pokretanje poduzetništva u BiH.