Home - Humanity in Action Germany

Learning from history to inform the present on pluralism., social justice. , and human rights.

Learn from our Landecker Fellow

Reimagining Belonging in New York and Berlin

Rekrutacja do Akademii Praw Człowieka

Każdego roku nowi uczestnicy Akademii Praw Człowieka zbierają się w sześciu miastach w Europie i USA, aby dowiedzieć się jak i dlaczego ludzie przeciwstawiają się nietolerancji i bronią demokratycznych wartości.

01 Rok

06 Miast

150 Absolwentów rocznie