Skip to content

HIA BiH na konferenciji "Više od kvote: Ka većoj zastupljenosti žena na Lokalnim izborima 2020"

Details

Article

Prisustvovali smo izuzetno posjećenoj konferenciji “Više od kvote: Ka većoj zastupljenosti žena na Lokalnim izborima 2020.“ koja je održana u Sarajevu povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. Konferenciju organizuju Westminster fondacija za demokratiju i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je otvaranje diskusije o uzrocima nedovoljnog broja žena na izborima i na mjestima odlučivanja, te razgovor o potencijalnim rješenjima ovog problema.

U okviru konferencije održane su dvije panel diskusije. Prva je bila posvećena temi “Tamna strana izbora: Nasilje nad ženama u politici“ koju je moderirala direktorica Westminster fondacije za demokratiju u BiH, Nermina Voloder, a panelisti su bili zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Jasna Duraković, zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Sabina Ćudić i Sanela Prašović-Gadžo, te zastupnice u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Ljubica Miljanović i Mirjana Marinković-Lepić i zastupnik Branislav Borenović.

U drugoj panel diskusiji “Svijetla strana izbora: Doprinos žena lokalnim zajednicama“ koju je moderirala Maja Milavić iz Misije OSCE-a u BiH, učestvovali su potpredsjednica Naše stranke Irma Baralija, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić, te predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine Brčko distrikta BiH Lidija Ljubojević. Svoj doprinos ovoj diskusiji dale su i poslanica Narodne Skupštine Republike Srpske Gordana Vidović, te odbornica Skupštine grada Banjaluka Mirna Savić-Banjac.

Ključno pitanje konferencije je bilo zašto je tako malo žena ima u politici? WFD studija “Nasilje nad ženama u politici“ objavljena 2019. godine, otkriva da je nasilno okruženje i nasilno ponašanje prema ženama, u vidu zastrašivanja na društvenim mrežama, pogrdnih, seksističkih komentara i omalovažavanja, jedan od uzroka zašto se žene “povlače“ iz političkog života. Nasilje nad ženama ima posebne odlike koje su odraz duplih standarda i patrijarhalnih vrijednosti, te imaju posljedice ne samo za individuu koja je žrtva nasilja već i cijelu grupu. Nasilje nad ženama ciljano pogađa žene zbog njihovog roda, te ima rodno zasnovane oblike poput seksističkih prijetnji ili seksualnog uznemiravanja i nasilja. Cilj ovakvog nasilja je da obeshrabri žene od aktivnog bavljenja politikom i uživanja svojih ljudskih prava. “Političke partije, parlamenti, skupštine i vijeća u Bosni i Hercegovini imaju ključnu ulogu u osiguravanju uslova za povećanje broja žena aktivnih u politici, što uključuje i to da se žene osjećaju sigurno u ovim okruženjima“, poručili su organizatori.