Ga naar de inhoud

Konferencija „Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“

Details

Article

Humanity in action BiH i Academy for Women su organizovale konferenciju u okviru projekta koji finansira Evropska unija u BiH „Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“, a koja je održana u dva dijela, 16. – 18. 07. i 23. – 26.07. 2021. godine u Sarajevu.

Konferencija 1

Konferencija održana od 16. do 18. jula 2021. godine je započela panel sesijom na temu “Procesi evropskih integracija na lokalnom nivou”. O temi su razgovarale Elisabet Tomašinec, šefica Političkog odjela pri EU kancelariji u BiH i Nedžma Džananović Miraščija, sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a razgovorom je moderirala Maja Gasal-Vražalica

Tokom konferencije novoizabrane vijećnice su razgovarale sa eksperticama na temu procesa evropskih integracija i važnoj ulozi lokalnih zajednica u ovom procesu, o političkom sistemu Evropske Unije, nadležnostima izvršne i zakonodavne vlasti, o regionalnoj politici i zajedničkom tržištu EU, te o reformi lokalne samouprave.

Konferencija 2

Fokus druge konferencije, održane od 23. do 26. jula 2021. godine, je bio na edukaciji o procesima evropskih integracija na lokalnom nivou, kroz nekoliko oblasti, rad na preporukama kako doći do rodno odgovornih politika na lokalnom nivou, te je održan i završni događaj sa brojnim učesnicama/ima i uvaženim panelistima/cama.  Čitav proces je facilitirao prof.dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Photo credits: EU BiH

Na finalnom događaju u okviru projekta „Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“, predstavljeni su postignuti rezultati projekta i zajedničkog rada u proteklim sedmicama novoizabranih vijećnica na lokalnim izborima Predstavljeni policy dokument, s naglaskom na preporuke i daljnje aktivnosti na lokalnom nivou u svijetlu evropskih integracija, razultat je rada i diskusija vijećnica sa vodećim stručnjacima o temama kao što su rodna ravnopravnost, Gender akcioni planovi, integrisanje #EU principa ravnopravnosti na lokalnim nivoima vlasti te jačanje daljeg angažmana vijećnica.

Ovaj program podržava:

Projekat se implementira u saradnji sa: