Skip to content

Det er med stor beklagelse at Humanity in Action Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke pr. 28.10.2020 desværre må aflyse årets Lærerkursus grundet regeringens seneste corona-restriktioner.

Vi mener fortsat, at der er stor brug for information og inspiration om udfordringerne for undervisning og skole i det mangfoldige samfund.

Vi beklager. Vi aflyser. Vi undskylder. Vi ærgrer os helt vildt.

Vi håber, at vi kan gennemføre næste år, og vi håber, at du vil være med!

Læs nedenfor om vores Lærerkursus og se programmet for 2020, sådan som det skulle have set ud. Vi vil løbende opdatere om Lærerkurset 2021, når planerne begynder at tage form.

 

Plads til alle?

Humanity in Action og Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til lærerkursus om ”Skolen, moskeen og synagogen – udfordringerne i det mangfoldige klasserum”

Humanity in Action Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke udbyder lærerkursus til lærerstuderende samt nye såvel som erfarne lærere. Målet er at give lærere redskaber til at bringe menneskerettighederne ind i klasseværelset, samt viden om, hvordan man skaber et inkluderende klasserum.

 

Kursusbeskrivelse

I klasseværelser landet over står elever og lærere overfor samme udfordring: skoler og klasser bliver mere mangfoldige – religiøst, etnisk, sprogligt. Det stiller krav til både elever og os som lærere, når vi skal anerkende og håndtere hinandens forskellighed.

Dette lærerkursus henvender sig til alle lærere og lærerstuderende der, sammen med deres kolleger, vil søge viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet.

Hvilke krav stiller det mangfoldige klasserum til dig som underviser? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Er der fx bestemte emner, der kan være konfliktfyldte? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning? Kender vi vores eget ståsted i mødet med eleverne? Er den enkelte elev en del af en mangfoldig gruppe eller en minoritet – og er der forskel? Og hvad med det sprog, vi møder eleverne med i undervisningen? Hvilken betydning har det, når vi opfatter – eller omtaler – elever som ’to-sprogede’ eller ’tørklædepiger’? Vurderer vi dem anderledes, og hvad har det af konsekvens i forhold til kerneopgaven som lærer? Og når eleverne taler om ’de andre’, hvem mener de så? Hvad gør ’de andre’ anderledes? 

På kurset besøger vi en synagoge og en moske og bliver introduceret til vilkårene for minoritetsbørn med ståsted både i skolen og en religiøs minoritet. Dernæst diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi videndeler, møder oplægsholdere og undervisere, hører om konkrete erfaringer og får inspiration og undervisningsmateriale til den daglige undervisning.

Tilmelding

Kurset henvender til undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt til lærerstuderende. 

Pris: DKK 300,- for én dag for undervisere. 50% rabat for lærerstuderende.

Prisen inkluderer en hel dags kursus, transport på dagen samt frokost.

Tilmelding via denne formula – klik her (åbner i ny fane).

Dagens program

 • Mercredi, Novembre 25

  Location:

  • Event Time:9.00

   Velkomst ved Anders Jerichow, journalist på Dagbladet Politiken & Solvej Berlau, lærer på Slagelse gymnasium

   • Location:Vi mødes i moskeen i København (adresse tba)

  • Event Time:9.30

   Samtale med imam Naweed Baig: "Børnene, moskeen og skolen/gymnasiet"

  • Event Time:10.30

   Transport til Københavns synagoge

  • Event Time:11.00

   Samtale med overrabbiner Yair Melchior: "Børnene, synagogen og skolen/gymnasiet"

  • Event Time:12.00

   Transport til Mellemfolkelig Samvirke, Nørrebro

  • Event Time:12.30

   Frokost

  • Event Time:13.15

   "Den mangfoldige folkeskole. Hvad er udfordringen?"

   • Tekla Canger, Københavns Professionshøjskole

  • Event Time:14.15

   "Medborgerskabsundervisning i praksis"

   • Stine Thuge, Mellemfolkeligt Samvirke

  • Event Time:15.15

   Kaffepause

  • Event Time:15.30

   "Folkeskolen, forskelligheden og det omgivende samfund"

   • Marco Damgaard, Leder, Tingbjerg Skole

  • Event Time:16.30 - 17.00

   Afsluttende debat og tak for i dag!

Mere fra Humanity in Action Danmark