Skip to content

Senior Fellow Nikola Lero na stažiranju u Evropskom parlamentu u Briselu

Article

Naš Senior Fellow Nikola Lero je dobio priliku da boravi u Briselu gdje će se najviše baviti pitanjima spoljnih odnosa, a posebno procesom EU integracija zemalja zapadnog Balkana, tj. Bosne i Hercegovine. Priliku da boravi u Briselu dobio nakon učešća u Humanity in Action Fellowship programu, nakon čega se Nikola nastavio zanimati za teme pomirenja i pozicije mladih u BiH – zbog čega je dobio internacionalnu nagradu Erasmus+ „Mladi novinar“ za širenje demokratskih vrijednosti u BiH među svojom generacijom.