Skip to content

HIA BiH i Academy for Women: Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista

Details

Article

Akademija za žene, uz podršku Savezne vlade Republike Njemačke, organizuje višemjesečni program neformalnog obrazovanja o političkoj pismenosti podijeljen u 4 modula za mlade u BiH. Na posljednjem četvrtom modulu među predavačima su bili Jasmin Hasić, HIA BiH izvršni direktor i HIA Senior fellow Mahir Sijamija. Jasmin je tokom svog predavanja sa učesnici i učesnice programa razgovarao i diskutovao o organizovanju u lokalnim zajednicama, te kako planirati, implementirati i promovisati građanske kampanje i inicijative čiji je krajnji cilj jačanje uloge lokalnih zajednica u BiH u donošenju društveno korisnih odluka.

HIA BiH Senior fellow Mahir Sijamija je koncipirao svoje predavanje tako da su učesnici i učesnice programa učili o značaju političke i građanske participacije, te da promišljaju na drugačiji način o aktivnom i pasivnom građanstvu među mladima. Mahir je učesnicima pokazao kroz interaktivni alat “Board game – (Ne) Glasam” kako se može na zabavan način razviti interes za političke procese u BiH.

Mislim da će projekat pomoći polaznicima i polaznicama da izgrade i nadograde svoje kapacitete za efektivno djelovanje u javnoj sferi – Jasmin Hasić