Skip to content

Humanity in Action BiH team na predavanju Theodora Merona

Details

Article

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Theodor Meronje u okviru svoje posljednje posjete kao predsjednika Mehanizma obišao je i Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu i održao je predavanje na temu “Mehanizam kao novi model međunarodnog krivičnog tribunala” kojem su prisustvovali predstavnici vlasti, pravosuđa, stručne i akademske zajednice kao i udruženja žrtava.