Skip to content

Mindeord: Udsæt aldrig, sagde Langebæk

Details

Article

Steen Langebæk, advokat og medlem af HIAs repræsentantskab, er død.

Kunne det være mere HIA’sk at kalde sine erindringer ”Udsæt aldrig!” – med udråbstegn og det hele?

Sådan var Steen Langebæk. En rar mand og en rollemodel i Humanity In Action.

Han levede sit aktive liv som topprof medlem af fornemme bestyrelser i f.eks. B&O, Danisco og Royal Copenhagen. Var også CEO for Sophus Berendsen.

Og han havde samtidig et andet liv – som en slags prototype på en HIA Senior Fellow, skønt han ikke selv havde været på vores sommerakademi. Men i hvert fald: Med et kolossalt socialt  og kulturelt engagement, der ikke tillod ham at være ligeglad og passiv, men gav ham et imponerende engagement i alt, hvad han rørte ved.

Steen Langebæk var også en skarp kritiker af Danmarks flygtningepolitik.

På forsiden af erindringsbogen sad han tilbagelænet i en stol med et stærkt lys ude fra virkeligheden, omgivet af bøger, og kiggede lige ind i øjnene på os andre. Sådan sad han. Sådan kiggede han. Sådan var hans nærvær.

Vi ringede ind imellem til ham og bad om et godt råd. Og det svigtede aldrig, at han sagde, ”kom over”. Med dét mente han … med det samme.

Så lyttede han. Spurgte ind. Og var klar med forslag til løsning.

Det inspirerede, og det vil fortsat inspirere.

Langebæk havde sin egen inspiration fra tiden som dansk flygtning i Sverige under den nazistiske besættelse af Danmark. Det gjorde ham senere til aktivist for Dansk Flygtningehjælp. Han var også aktiv i Det Udenrigspolitiske Selskab, Det danske kulturinstitut, Sofiefonden, Ældresagen og en masse andet.

Vi vil huske hans flagrende hvide manke og længe nyde godt af hans generøse rådgivning..

At have kendt Steen Langebæk er et privilegium. At have nydt godt af hans iderigdom og inspiration er ansvarspådragende. Han levede sit liv energisk. Og HIA skylder Langebæk tak for hans venskab og kapacitet.

Anders Jerichow