Przejdź do treści

Održan online edukativni modul u sklopu projekta #gamEscape

Details

Article

Dan 1

#gamEscape projekat, koji podržavaju UNFPA Bosnia and HerzegovinaBritish Embassy SarajevoFondacija Mozaik, je počeo je 13. novembra sa uvodnim predavanjem prof. dr. Sabine Čehajić-Clancy. Dr. Čehajić-Clancy, socijalna psihologinja, čije je istraživanje fokusirano na proces pomirenja, je razgovarala danas sa učesnicima o društvenim identitetima u (post)konfliktnim društvima s posebnim naglaskom na mlade u BiH. Diskusija se uglavnom odnosila na bosanski kontekst, međutim, učesnicima su predstavljeni procesi pomirenja i u drugim društvima koja se kao i bh. društvo nalaze u procesu tranzicijske pravde. Budući da je u svim postkonfliktnim scenarijima percepcija “drugih” vrlo negativna, ključno je odgovoriti na pitanje kako krenuti dalje i obnoviti oštećeno povjerenje. Nakon toga nam se pridružila prof. dr. Dženeta Karabegović sa Univerziteta u Salzburgu koja je govorila o teorijskim elemetima koji čine proces tranzicijske pravde i, uopšteno, o elementima tranzicije društava iz jednog u drugi oblik ustrojstva i navela primjere prakse različitih društava i njihovih inicijativa da sprovedu tranzicijsku pravdu. Također je upoznala učesnike sa time koje su smjernice koje svako postkonfliktno društvo treba da poduzme da dostigne tranzicijsku pravdu.

Dan 2

Naredni dan je započela Ajna Jusić, osnivačica UG Zaboravljena djeca rata / Forgotten Children of War Association. Sa učesnicima #gamEscape projekta je govorila o važnom radu Asocijacije “Zaboravljena djeca rata” i njihovom uticaju na oblikovanje narativa postkonfliktne BiH, naročito o ženama i djevojčicama koje su preživjele seksualno nasilje i silovanje tokom rata u BiH. Prema nekim procjenama desetine hiljada žena i djevojčica silovano je tokom rata u Bosni 1992.-95., a vjeruje se da broj djece koja su rođena kao posljedica tog zločina doseže i do 4.000. Nazivaju se zaboravljenom djecom rata. Ajna je jedna od njih i danas koristi svoj identitet djeteta rođenog zbog čina silovanja da se bori protiv stigme kao aktivistkinja za udruženje Zaboravljena djeca rata. Nakon Ajne, s nama je bio i Branko Ćulibrk iz Centar za mlade KVART  iz Prijedora, koji je u okviru #gamEscape projekta sa našim učesnicima razgovarao o procesu suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih politika sjećanja u Prijedoru. Fokus je na lokalne inicijative u oblasti tranzicijske pravde. Predavanje je počelo uvodom o okolnostima početka rata u Prijedoru, bijelim trakama, logorima i grass roots inicijativama memorijalizacije za žrtve kao što je Dan bijelih traka i inicijativa “Jer me se tiče” koji je pokrenuo tim iz KVARTA. Nakon Brnkovog izlaganja, nastavljamo dalje na temu izgradnje trajnog mira u regiji bivše Jugoslavije. O svojoj perspektivi i iskustvima, koja je stekao tokom 20 godina aktivnog rada na izgradnji mira, sa našim učesnicima danas govori gdin Amer Delić iz “Centra za nenasilnu akciju”, čija je misija izgradnja održivog mira na području bivše Jugoslavije kroz promociju nenasilja i dijaloga, te kroz izgradnju povjerenja među pojedincima i grupama, kao i konstruktivno suočavanje s prošlošću. Drugi dan #gamEscape edukativnog modula smo završili sesijom sa izvšnim direktorom HIA BiH Jasminom Hasićem. Nakon uvoda o tome koliko su sjećanje i politika-kultura sjećanja jednog društva o traumatskim događajima proisteklim iz ratnih stradanja bitna, Jasmin se osvrnuo na postojanje tri različita narativa o istim događajima u BiH, te je učesnicima govorio o metodologiji onoga sta se treba pamtiti i kako je potrebno da kao društvo kolektivno shvatimo da problemi bh. društva kao jednog postkonfliktnog društva nisu ni po čemu drugačiji niti posebni već da dijelimo iste poteškoće sa ostalim postkonfliktnim društvima, od kojih su mnoga prevazišla svoje razlike. Nakon izlaganja, Jasmin je sa učesnicima razgovarao o metodologiji kreiranja edukativnih igara kao pripremu za drugi modul projekta kada će naši učesnici kreirati 3 igre na ploči i jedan escape room.

Dan 3

Posljednji dan edukativnog modula projekta #gamEscape smo počeli sa Velmom Šarić, osnivačicom i predsjednicom The Post-Conflict Research Center (PCRC). Sa našim učesnicima je razgovarala na temu uspostavljanja kulture mira kroz višestruki pristup sjećanju i tranzicijskoj pravdi. Velma je govorila o projektu “Obični heroji”, projektu koji oslikava moralne akcije i hrabrost kroz priče običnih građana koji su djelovali u ratnim godinama na spašavanju građana, svojih komšija a koji su bili pripadnici druge etničke grupe. Ovaj nagrađivani projekat je rezultirao i osnivanjem platforme Balkan diskurs, platforme koja daje glas mladim ljudima u BiH, nakon organizovanja takmičenja Srđan Aleksić gdje su mladi bili pozvani da pronađu priče o moralnoj hrabrosti iz rata ili priče iz svakodnevnice. Ovaj projekat je kroz komponentu monitoringa i istraživanja dokazao da je 70 posto mladih u BiH pokazalo veliku spremnost da imaju interakciju sa pripadnicima druge etničke grupe i da su otvoreni za pomirenje nakon učešća u projektu. Treći dan #gamEscape edukativnog modula smo nastavili sa prof. dr. Majom Savić-Bojanić, šeficom odsjeka za političke nauke i međunarodne odnose na SSST – Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology. Sa učesnicima je govorila o nacionalnim manjinama u BiH kroz prizmu tranzicijske pravde. Nakon predstavljanja pravnog okvira o političkom predstavljanju i političkom učešću nacionalnih manjina u BiH, naša speakerica je sa učesnicima podijelila njena iskustva stečena višegodišnjim radom sa manjinskim grupama širom BiH. U međuetničkim odnosima tri konstitutivna naroda u BiH i odnosima manjiskih grupa, pripadnici manjinskih grupa graju ulogu medijatora odnosa izmedju 3 dominantne etničke grupe i služe kao spona izmedju grupa koje su u konfliktu. Manjine u BiH ukazuju na to da etnička pripadnost ne treba biti u fokusu društvenog i političkog života već nas uče da su lokalni problemi svih gradjana a ne samo tri dominantne grupe oni koji trebaju biti u fokusu. Nacionalne manjine mogu imati veliku ulogu u društvu jer rade na ujedninjenju ostalih konstitutivnih naroda. Posljednja sesija #gamEscape edukativnog modula sa našom Ivanom Kešić je prošla vrlo dinamično kao i uvijek. Ivana je učesnike i učesnice uvela u kreativni proces kreiranja igara na ploči, kako kroz teoriju, tako i kroz brainstorming sesiju, gdje su učesnici imali priliku već danas da razmatraju i koncipiraju elemente koji će činiti njihove 3 edukativne igre. Stay tuned jer već slijedeće sedmice počinjemo sa radom na igrama sa našim učesnicima sa kojima jedva čekamo susret uživo!

Ovaj projekat podržavaju: