Skip to content

HIA BiH na "BiH i EU: Šta sad?"

Article

HIA BiH tim je danas prisustvovao okruglom stolu koji su organizovali Paneuropska unija Bosne i Hercegovine i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Okrugli sto su činili ambasador Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije BiH, prof. dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Sarajevo, te Johann Sattler, EUSR i šef Delegacije EU. Moderator je bila dr. sci. Nedžma Džananović Miraščija, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA.

Nakon uvodnog izlaganja prof. dr. Turčala, ambasador Topčagić je iznio zaključke analize šta je to do sada uradila BiH na putu ka sticanju statusa članice EU, te je iznio prijedloge direktno upućene BiH i EU, pozivajući na zajednički rad kako bi što lakše i brže premostili put do ulaska u EU. G. Johann Sattler je u svom izlaganju napravio usporedbu između susjeda Albanije i Sjeverne Makedonije, uporedivši njihove uložene napore na putu ka EU, sa onima koje je napravila BiH, jasno pozivajući vlasti da je vrijeme da se performira ukoliko želimo postati punopravna članica EU. Nakon toga prostor je otvoren za pitanja prisutnih.