Ga naar de inhoud

Vacature: Bestuursleden

Details

Article

Het bestuur van Humanity in Action Nederland zoekt drie bestuursleden die zich inzetten voor de nieuwe generatie maatschappelijke leiders op het snijvlak van mensenrechten, democratie en een inclusieve samenleving.

Wat doet het bestuur? 

Het bestuur monitort, evalueert en ondersteunt de activiteiten van de organisatie. Ook beoordeelt het bestuur werkplannen en begrotingen en denkt mee over de strategische richting van de organisatie.

Het bestuur bewaakt de visie en missie van de stichting.

Humanity in Action Nederland is een ambitieuze, dynamische en ondernemende organisatie met een aantal betaalde medewerkers en diverse stagiaires en vrijwilligers in het team. Onder haar toezicht en verantwoordelijkheid benoemt het bestuur een directeur belast met de dagelijkse leiding van de stichting. 

Het bestuur werkt actief mee om de impact en duurzaamheid van de organisatie te vergroten. De bestuursleden maken, waar opportuun, hun netwerk toegankelijk voor de organisatie. De gemiddelde tijdsinspanning is twee tot vier uur per week, inclusief vergaderingen en representatie bij programma’s en evenementen. 

Het huidig bestuur komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen. De zittingstermijn is drie jaar. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden. Vanwege het (bijna) verstrijken van de termijn van één van de huidige bestuursleden en ter versterking van het bestuur is het bestuur op zoek naar maar liefst drie enthousiaste, ervaren bestuurders met affiniteit met het werkveld van Humanity in Action Nederland.

Wie zoeken wij? 

Marketing & Communicatie 

Het algemeen bestuurslid belast met de portefeuille Marketing & Communicatie adviseert en ondersteunt de directeur met de ontwikkeling van een communicatiestrategie en -beleid, zowel nationaal als internationaal. Het beoogde bestuurslid is een sterke kracht met deskundigheid op het gebied van communicatie, marketing en public relations, mogelijk een bedrijfsmatige achtergrond. 

De voorkeur gaat uit naar een ervaren bestuurder met een sterk netwerk die nieuwe deuren opent voor de organisatie. Er wordt gezocht naar een internationaal georiënteerd en creatief persoon die de visie en de missie van de organisatie naar buiten toe effectief kan mee helpen uitdragen. 

HR /Juridisch 

Het beoogde bestuurslid heeft beroepsmatig brede ervaring met HR en/of juridische zaken. Dit bestuurslid is betrokken, ervaren, heeft oog voor talent en is in staat mensen te verbinden. Enthousiasme en een gemotiveerde, ondernemende instelling om de organisatie optimaal te laten functioneren is gewenst.

Het bestuurslid bewaakt en versterkt het HR – beleid van de organisatie. Tot de werkzaamheden behoort ook de supervisie en ondersteuning van de directeur op HR en juridisch vlak. Bij voorkeur is het beoogde bestuurslid iemand met affiniteit en kennis van arbeids-rechterlijke kwesties en organisatieontwikkeling met een breed (juridisch) netwerk. 

Fondsenwerving

Voor deze bestuursfunctie zoeken wij een bestuurslid met kennis van fondsenwerving in de breedste zin. De voorkeur gaat uit naar een persoon met een breed netwerk in de culturele / non-profit sector. Het beoogde bestuurslid is bekend met bestaande fondsen en trends in deze sectoren, heeft een ondernemersoog en ziet nieuwe kansen voor Humanity in Action Nederland voor de verdere verduurzaming en versterking van de financiële situatie. Dit beoogde bestuurslid fungeert binnen het bestuur als sparringpartner van de directeur inzake fondsenwerving. 

Solliciteren 

Graag ontvangen wij een (korte) motivatie en CV voor 1 juli t.a.v. Nejra Kalkan n.kalkan@humanityinaction.org. Voor meer informatie over de organisatie en functies kunt u zich ook richten tot Nejra Kalkan.

2019 Amsterdam Fellowship

Over Ons

Humanity in Action Nederland is een educatieve non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam. Wij zetten ons in voor een inclusieve, rechtvaardige en democratische samenleving, ondersteund door een robuuste rechtsstaat. Wij ontwikkelen educatieve programma’s, professionele Fellowships, publieke evenementen, en op maat gemaakte trainingsprogramma’s.

Wij zijn onderdeel van het internationale Humanity in Action netwerk. Humanity in Action is een transatlantische onderwijsorganisatie. Samen onderwijzen, inspireren en verbinden wij een wereldwijd netwerk van studenten, jonge professionals en gevestigde leiders die zich inzetten voor het bevorderen van mensenrechten, pluralisme, actief burgerschap en democratische waarden – in hun eigen gemeenschappen en over de hele wereld. Humanity in Action werkt in Amsterdam, Atlanta, Berlijn, Kopenhagen, New York, Sarajevo en Warschau.