Ga naar de inhoud

Human Rights Academy

Voor nieuwkomers, door nieuwkomers.

Voor wie wegen mensenrechten en democratie zwaarder dan voor degenen wier stemmen zijn onderdrukt en wiens rechten zijn geschonden?

Vluchtelingen hebben vaak te maken gehad met extreme situaties waarin hun veiligheid in het gedrang kwam. Zodra zij zich vestigen in het land van toevlucht, zijn universele mensenrechten van toepassing, maar in een andere nationale context.

Achtergrond:

In 2016 startte Humanity in Action Nederland en Amnesty International Nederland samen het project Human Rights Academy, een educatieve lezingenreeks voor – en ontwikkeld in samenwerking met – vluchtelingen en statushouders.

Het project is opgestart op het hoogtepunt van de ‘vluchtelingencrisis’. In dat jaar was het aantal mensen dat voor oorlog op de vlucht was, gestegen tot het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook Nederland zag een grote toestroom van asielzoekers. Met Human Rights Academy wilde Humanity in Action Nederland en Amnesty International Nederland het negatieve discours over vluchtelingen veranderen en tegelijk deelnemers kennis laten maken met mensenrechtenkwesties in Nederland.

Focuspunten:

  • Mensenrechten in de Nederlandse context
  • Diepgaande workshops
  • Informele taallessen
  • Het aangaan van een dialoog en partnerschap met de nieuwkomergemeenschap
  • Nieuwe inzichten ontwikkelen over de vluchtelingenervaring in Nederland

Human Rights Academy is tweemaal georganiseerd. In oktober en november 2016 werd de serie aangeboden in het Farsi en het Engels. In januari en februari 2017 in het Arabisch. Voor de klas stond, onder andere, voormalig vluchteling Amin Ghazaei. Zijn eigen ervaringen gaven hem een ​​goed inzicht in de situatie van de studenten. De onderwerpen van de les varieerden van rechtsfilosofie tot democratische beginselen en van vrouwenrechten tot oorlogswetten. Keer op keer werd de vraag gesteld: “Hoe verschilt de situatie in Nederland van die van het land van herkomst?” De studenten kregen de gelegenheid om binnen een veilige sociale omgeving een ​​doordacht gesprek te voeren, van gedachten te wisselen en elkaar uit te dagen.

Kort Overzicht:

  • 170+ aanmeldingen
  • 62 geselecteerde deelnemers
  • 10 sprekers
  • Deelnemers kwamen uit Armenië, China, Iran, Syrië, Oeganda en Jemen

Lees het Volledige Rapport

Nederlandstalig

Dit programma werd mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning en samenwerking van: