Ga naar de inhoud

Bestuur

Wij zijn een non - profit organisatie met een onafhankelijk bestuur en Comité van Aanbeveling.

Comité van Aanbeveling

Humanity in Action Nederland wordt aanbevolen door:

 • Carla Aalse, Partner, crmLINK, directeur en eigenaar, Aalse & Partners
 • Boris Dittrich, Gepubliceerde auteur van vijf fictieboeken, Advocacy Director van het LGBT-programma bij Human Rights Watch, bestuurslid, Prince Claus Fund
 • Astrid Elburg, Eigenaar, Elburg Consultancy
 • Felix Guttmann, Bestuurslid, Humanity in Action, Inc.; Voorzitter, Amsterdam Light Festival
 • Major Mostafa Hilali, Infanteriebureau, Koninklijke Marechaussee
 • Dienke Hondius, Universitair docent Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam, Medewerker, Anne-Frank Huis
 • Nando van Ketwich Verschuur, Sociaal ondernemer
 • Ugur Pekdemir, Bestuursvoorzitter Raad van Commissarissen bij Kinderopvanggroep, voorzitter, Rabobank Amstel & Vecht
 • Awraham Soetendorp, Rabbijn
 • Marian Spier, CEO bij IAMarian, commissaris, Rutgers, oprichter en licentienemer, TEDxAmsterdamWomen
 • Anna Timmerman, Senior Fellow Amsterdam Fellowship 1999, interim manager voor goede doelen, lid van de Raad van Toezicht van Atria
 • Tof Thissen, Directeur, UWV Werkbedrijf, co-auteur van het boek En Plein Public
 • Nout Wellink, Bestuurslid, Bank of China

Beloningsbeleid

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Humanity in Action Nederland volgt de regeling beloning directeuren van de VFI voor het salaris van de directeur. Voor de salariëring van vaste medewerkers volgen wij het CAO van de VSNU.