Ga naar de inhoud

Ons vertrouwenspersoon

We willen een open, respectvolle en veilige omgeving bieden voor iedereen die met ons in contact komt.

Evenals in de maatschappij in het algemeen, kunnen zich ook in de onderwijsprogramma’s en andere initiatieven van Humanity in Action situaties voordoen die in strijd zijn met de gedragscode van de organisatie.

Humanity in Action Nederland heeft een contactpersoon aangewezen voor leden binnen het Humanity in Action netwerk die discriminerend gedrag ervaren afkomstig van andere leden uit het netwerk.

Hoewel het personeel van Humanity in Action volledig ter beschikking staat voor de Fellows om slachtoffers van dergelijke incidenten te ondersteunen, is er daarnaast een aangewezen vertrouwenspersoon beschikbaar via telefoon of e-mail, omdat het in sommige situaties prettiger kan zijn om iemand in vertrouwen te nemen die een grotere afstand heeft tot de werkzaamheden van Humanity in Action of de partijen die bij dergelijke incidenten betrokken zijn. Deze vertrouwenspersoon zal naar u luisteren en u zo nodig begeleiden om te beslissen wat voor u de beste volgende stap is.