Skip to content

Održana radionica u sklopu programa 12 lekcija o NATO-u i BiH

Details

Article

17. i 18. decembra je uspješno održana radionica na Ekonomskom fakultetu UNSA sa grupom učesnika projekta “Priručnik sa 12 lekcija o NATO-u i BiH”, koji podržava Ambasada Češke Republike u BiH.

Radionicu je facilitirao naš izvršni direktor Jasmin Hasić koji je sa grupom prvi dan radio na razvijanju grupne dinamike, fokusu istraživanja i implikacijama, metodologiji i ciljevima istraživanja, formiranju timova i temama istraživanja. Drugi dan radionice je prošao u grupnim diskusijama o procesu revizije kvaliteta, implikacijama na politiku i drugim uticajima studije čiji će biti autori. Pored toga dogovorena je dinamik

a rada i konsultacija tokom pisanja poglavlja Priručnika u narednim mjesecima.

U ovom projektu učestvuje 14 mladih iz cijele BiH koji će se fokusirati na aktuelna pitanja vezana za odnos BiH i NATO-a sa ne-elitne, nesvakodnevne i objektivne tačke gledišta.

Projekat za cilj ima da proizvede knjigu sa 12 polglavlja, gdje će svako predstavljati sveobuhvatnu analizu jednog od aktuelnih, kompleksnih i krucijalnih pitanja vezanih za BiH i NATO odnos, te predstavlja oruđe za edukaciju mladih o istom i poražavanje negativne stigme prema NATO-u.

"12 lekcija o NATO-u i BiH" su podržali: