Skip to content

Održana Treća PDVIAGMM Alumni Konferencija

Details

Article

Treća PDVIAGMM Alumni konferencija, pod temom “Oblikovanje budućnosti demokratskog liderstva mladih”, je održana 16. septembra 2023. godine u Sarajevu s ciljem okupljanja raznolike i dinamične grupe Alumni polaznika koji su tokom godina bili sastavni dio uspjeha i uticaja PDVIAGMM Fellowship programa.

Konferencija je poslužila kao platforma za kolektivno razmišljanje o postignućima, izazovima i transformacijskoj moći ovog Fellowshipa, sa fokusom prema budućnosti. Ulaskom u drugu deceniju implementacije programa, konferencija je naglasila važnost kretanja naprijed vodeći se zajedničkom vizijom budućnosti programa koji je imao ključnu ulogu u promociji demokratskih vrijednosti i osnaživanju novih mladih lidera u BiH.

Agenda je pažljivo osmišljena kako bi uključivala aktivno učešće svih prisutnih. Alumniji iz različitih generacija i pozadina okupili su se kako bi podijelili svoja iskustva, uvide i razmišljanja o svojim putovanjima kao aktivni građani i mladi lideri. Kroz panel rasprave, radionice i interaktivne aktivnosti, učesnici su istraživali strategije za unaprijeđenje programa, proširenje njegovog uticaja i osnaživanje mladih lidera da postanu katalizatori demokratskih promjena. Konferencija je također obuhvatila razgovor o budućim inicijativama i prilikama za uključivanje alumni, uključujući programe mentorstva, projekte vođene od strane alumnija i učešće alumni u programima HIA Summer Fellowshipa.

Prva panel diskusija: “Kako motivisati sledeću generaciju changemekar-a?” je unijela mnogo inspiracije medju učesnike konferencije od strane Alumni panelistica Emine Mušije (PDVIAGMM 2016/17), Senior Fellowki Ivane Kulić i Maide Zagorac, uz moderaciju Danijela Lazarevića (PDVIAGMM 2014/15). Naše panelistice su nekada bile jako mlade entuzijastkinje koje su sanjale o promjenama u svojim zajednicama. Danas, s godinama iskustva u sektoru civilnog društva, podijelile su svoje priče i iskustva i pokušale dati na osnovu toga konkretan odgovor kako inspirisati mlade i zainteresovati ih da aktivno učestvuju u donošenju promjena u društvu.

Radionicu “Budući trendovi i izazovi u građanskom angažmanu mladih” su facilitirali Senior Fellow Kerim Hodžić i programska direktorica HIA BiH Zarja Marković. Čuli smo kreativne prijedloge tema fokusa budućih projekata za narednu generaciju Fellowsa Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima programa i Summer Fellowshipa, ali i viziju za budućnost ovih programa.

Druga panel diskusija: “Medijski fokus na osnaživanje mladih”. Sa nama su bile panelistice Hata Kujraković (PDVIAGMM 2018/19), Senior Fellow Anida Sokol, i Isidora Trivković (PDVIAGMM 2022/23), uz moderatora Slađana Tomića. Dinamična diskusija je uključivala teme analize odnosa medija i mladih, uticaja negativnih narativa iz medija i manjka pozitivnih priča o aktivnostima mladih. S druge strane naše fellowke su podijelile svoje iskustvo s medijima kroz medijsku promociju svojih projekata i koliki uticaj je imalo na izgradjivanje njihovih vještina i osnaživanje.

3. PDVIAGMM Alumni konferencija Video

Organizaciju konferencije je podržao: