Skip to content

PDVIAGMM 2021/22: debatna radionica

Details

Article

Posljednja 2 dana programa fellowsi su imali dvodnevnu debatnu radionicu koju je već tradicionalno facilitirala Ivana Kešić, program menadžerica CIVITAS-a. Kroz interaktivnu radionicu, Ivana je prisutne upoznala s historijskim razvojem i oblicima debate. Učesnici su zatim upoznati sa debatnom formom Roberta Popera koju su nastavili koristiti u individualnom i timskom radu kako bi razvili svoje sposobnosti kritičkog razmišljanja u izgradnji slučaja, a istovremeno su kroz prezentaciju prakticirali svoje govorničke vještine.

Tokom dva dana izrazito aktivne radionice, fellowsi su učestvovali u četiri debate, istražujući teme vezane za ljudska prava i demokratiju koje su analizirane tokom prvih sedam dana programa, te naučili kako pristupiti tim temama s različitih gledišta.

  • 2021/22 EDVACAY Educational Module