Ga naar de inhoud

Een klein achtergrond verhaal over de kleurrijke inwoners van Nederland

Article

Sinds de 17e eeuw is de wereld aanzienlijk diverser geworden door de versnelling van globalisering. Met dit nieuwe tijdperk van evolutie hebben massabewegingen een grote culturele, raciale en etnische diversiteit binnen onze samenlevingen teweeggebracht. Terwijl onze bevolkingen grote diversiteit kent, is de sociale integratie minder snel vooruitgegaan.

Het doel van Senior Fellow Stijn Ettes is om met zijn Action Project jongere generaties te onderwijzen over acceptatie en gelijkheid. Geboren in Hoorn en huidig lid van het afdelingsbestuur van de Partij van de Arbeid in Amsterdam West, is Stijn getuige geweest van verontrustende trends van onwetendheid ten opzichte van de verschillende culturen en gewoonten die in Nederland aanwezig zijn. Omdat Stijn merkte dat mensen die niet bekend waren met het onderwerp minder geneigd waren zich in deze diversiteit te verdiepen, besloot hij een educatief project op te zetten.

Met het maken van een kinderboek over de diversiteit in Nederland hoopte Stijn, met de hulp van Sahar Afzal, de onbevangenheid van kinderen te stimuleren. Zodat ze bewuster van andermans verschillen kunnen opgroeien.

Jonge kinderen opvoeden in een omgeving die positieve diversiteit bevordert is de sleutel tot sociale integratie en inclusieve gemeenschappen.


Projectontwikkeling
Om zijn idee te ontwikkelen, was Stijns eerste stap in dit project het benaderen van kinderen met de vraag: “waarom accepteren sommige mensen de verschillen van anderen niet?” Door een benadering van onwetendheid in te brengen in de ontwikkeling van zijn project, probeerde Stijn de onschuld van kinderen te bestuderen met betrekking tot onderwerpen als gelijkheid en discriminatie. Volgens hem is het opvoeden van jonge kinderen in een omgeving die positieve diversiteit bevordert de sleutel tot sociale integratie en inclusieve gemeenschappen.

Na zijn onderzoek heeft hij zijn bevindingen gebundeld in een kort historisch, kindvriendelijk boek. Hiermee wil Stijn de aandacht vestigen op het historische verleden van Nederland, zoals de Nederlandse kolonisatie en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Zijn grootste uitdaging bij het aanpakken van deze onderwerpen was om nauwkeurige inhoud te creëren die, naast het onderwijzen van kinderen, hen zou beschermen tegen de realiteit van de geschiedenis.

Bekijk Stijn’s Action Project hier.