Ga naar de inhoud

Het Creëren van Onderwijskansen in Bristol.

Article

Noor Evers (2019 Sarajevo Fellowship) is geïnteresseerd in de connecties tussen klimaatverandering, milieu, politiek en mensenrechten. Ze denkt dat er een negatief stigma bestaat rond het woord ‘politiek’ als corrupt en machtswellustig, maar dat politiek juist ook een grote rol kan spelen in het antwoord op de klimaatcrisis. Het is daarom cruciaal om nieuwe, geëngageerde vormen van bestuur te bedenken die kunnen bijdragen aan een democratische, participatieve en duurzame transitie van de economie en de samenleving. Noor benadrukt bovendien dat een gezond milieu een fundamenteel mensenrecht is. Beide aspecten zijn cruciaal om te integreren in educatieve sessies voor jongeren; de generatie die opgroeit en geconfronteerd wordt met de grimmige gevolgen van de klimaat noodtoestand.

“Ik vond het interessant om te horen hoe studenten de persoonlijke connecties met klimaatverandering maakten – zoals hoe de recycling kan worden verbeterd op hun werkplek of hoe ze campagne hebben gevoerd tegen plastic op school. Dit gaf me inzicht in hoe ik zinvolle dialogen en trainingen kon organiseren om jonge mensen aan te moedigen zich in te zetten voor de bescherming van het milieu.” – Noor Evers (2019 Sarajevo Fellowship).

Voor haar Action Project organiseerde Noor twee initiatieven om onderwijsmogelijkheden in de stad Bristol in het Verenigd Koninkrijk uit te breiden. Met haar project ging ze in op het feit dat de toegang tot onderwijskansen in Bristol niet vanzelfsprekend is voor sommige groepen. 

Noor merkte dat jonge middelbare scholieren niet werden betrokken bij discussies over klimaatverandering en de politieke en technologische mechanismen om gerelateerde mondiale vraagstukken aan te pakken. Daarom organiseerde ze een conferentie voor middelbare scholieren met workshops, gastsprekers en een panel. Het evenement, ‘The Climate Emergency, Education and Democratic Leadership’, verenigde jonge mensen met klimaatwetenschappers, activisten, werkgevers en overheidsvertegenwoordigers om een dialoog te bevorderen over oplossingen voor de klimaat noodtoestand.

Als tweede initiatief organiseerde Noor een Universitaire Open Dag voor mensen met een vluchtelingen- of asielzoekersachtergrond. De Open Dag gaf de deelnemers praktische informatie over studiebeurzen, een introductie in de cursusmogelijkheden en een kijkje in de studentenervaring. Geïnteresseerden werden rondgeleid op de universiteitscampus, kregen informatie over de aanvraagprocedures voor beurzen en woonden twee gastcolleges bij. Naast praktische zaken was het haar bedoeling om potentiële studenten het gevoel te geven dat de universiteit voor hen een open en gastvrije ruimte is om te studeren. 

Voor beide initiatieven werkte Noor samen met bestaande lokale organisaties, wat ervoor zorgde dat haar project effectiever was. Ze verwacht met beide initiatieven direct zo’n 75 jongeren en mensen met een vluchtelingenachtergrond te hebben bereikt.