Ga naar de inhoud

Missie

We investeren in jonge mensen met lef.

Humanity in Action Nederland is een educatieve non-profit organisatie. Wij maken ons sterk voor een maatschappij met een stevige rechtsstaat. Humanity in Action Nederland informeert, verbindt en inspireert de nieuwe generatie sociale, culturele en maatschappelijke leiders om in dialoog te gaan en in actie te komen voor mensenrechten, democratie en inclusiviteit. Dit doen wij door:

We inspireren

We inspireren jong talent maatschappelijk betrokken te zijn en zich in te zetten voor gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

We informeren

We informeren toekomstige leiders over mensenrechten(schendingen) toen & nu, vanuit kritisch historisch perspectief en met behulp van intercultureel dialoog.

We verbinden

We verbinden een alsmaar groeiend internationaal netwerk toegewijd aan onze democratie, mensenrechten en diversiteit.

Verder Kunnen Kijken dan de Realiteit van onze Eigen Groepen

Met ons werk:

  • Bevestigen wij het belang van het versterken van democratische waarden.
  • Bevorderen wij een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en identiteiten openlijk en met respect voor elkaar in contact kunnen komen.
  • Maken wij ons sterk voor een diverse en inclusieve samenleving, waarin verschillen worden omarmd en constructief politiek, sociaal en persoonlijk dialoog de norm is.
  • Bouwen we aan een internationale en inter-generationeel netwerk van opkomende en gevestigde leiders die de waarden van Humanity in Action delen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van een democratie afhangt van de behandeling van haar minderheden. We geloven dat democratische kernwaarden en de bescherming van minderheden ook in Europa en de Verenigde Staten nooit voor lief mogen worden genomen.”

 

Drs. Ed van Thijn – Medeoprichter van Humanity in Action Nederland en oud- burgemeester van Amsterdam.