Ga naar de inhoud

Belangrijke Documenten

Samen maken we het verschil.

Wij zijn trots op onze prestaties en bedanken alle betrokkenen voor hun bijdragen en steun aan ons werk.

Humanity in Action Nederland publiceert jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening om inzicht te geven in onze werkzaamheden en financiën.

Financiële bedrijfsvoering

  • De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie en boekhouding van de organisatie.
  • De penningmeester houdt toezicht op de financiën.  Duidelijke afspraken over het uitgavenbeleid zijn vastgelegd in het financieel beleid. De directeur en de penningmeester onderhouden regelmatig contact over de financiële situatie. Minimaal drie keer per jaar worden de begroting en de realisatie van de kosten, inclusief prognoses, besproken.
  • Betalingen boven de 5.000 euro worden gezamenlijk goedgekeurd door de directeur en de penningmeester. 
  • Boekhoudkundige ondersteuning wordt verleend door een externe boekhouder, Agaath Administraties. Alle administratieve stukken worden intern door Humanity in Action Nederland ingescand en door Agaath Administraties verwerkt in Visma. De bankmutaties worden in hetzelfde programma ingelezen. Alle betalingen worden gekoppeld aan het document waar ze betrekking op hebben. Op deze manier is elke betaling te herleiden in de boekhouding. De intern verwerkte rekeningen worden vervolgens gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd door een extern accountantskantoor. De rekeningen kunnen te allen tijde online door het bestuur worden ingezien.
  • De jaarrekeningen worden opgesteld door Agaath Administraties. Sinds 2019 wordt de jaarrekening voorzien van een samenstellingsverklaring door accountantskantoor Stolp+KAB Adviseurs en Accountants B.V.

Scroll naar beneden om meer te weten te komen over het werk van Humanity in Action Nederland door de jaren heen.

Publiek Beleidsplan

Jaarrekeningen