Skip to content

Održana radionica "Mladi ostvaruju pravo pristupa javnim informacijama"

Details

Article

U periodu 30.7. – 1.8.2021. održana je prva edukativna i interaktivna radionica projekta „Mladi ostvaruju pravo pristupa javnim informacijama“ koji implementiramo u sklopu projekta „Osnaživanje civilnog društva zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), koji finansira Europska Unija, a kojeg Vanjskopolitička inicijativa BH provodi sa partnerima u okviru Think for Europe mreže (TEN) i u saradnji sa briselskim Centrom za europske politike/ European Policy Center (EPC).  Dvanaest odabranih učesnika_ca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine prisustovalo je radionici u toku koje su imali priliku učiti o javnoj upravi i njenoj reformi, pristupu informacijama, kao i metodologiji društvenih istraživanja.

Dan 1 – 30. juli 2021

Prvi dan radionice započeo je predavanjem Leile Bičakčić iz Centra za istraživačko novinarstvo. Leila je govorila o javnoj upravi, procesu reforme javne uprave, te akterima koji sudjeluju u tom procesu. Jednako tako, naglasila je važnost otvorenosti, transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti javne uprave, te je uputila na probleme koji postoje u ovom procesu u Bosni i Hercegovini. Također, Leila je predstavila strateške okvire za reformu javne uprave, jednako kao i odluke i sporazume koji olakšavaju procese reforme.

Kako bi predavanje učinila interaktivnijim, učesnici_ce su dobili_e zadatak analize web stranica odabranih općina na kojima su trebali pronaći informacije koje ih zanimaju, što je vodilo ka diskusiji o digitalizaciji javne uprave i njenim benefitima.

Učesnici_ce su također podijelili_e svoja razmišljanja o konkretnim koracima koje je neophodno poduzeti u procesu reforme javne uprave i činjena javne uprave transparentnijom i efikasnijom.

Dan 2 – 31. juli 2021

Drugi dan prošao je sa predavanjem dugogodišnje HIA predavačice Aiše Telalović, Organizaed Crime and Corruption Reporting Project.

Aiša je govorila o Zakonu o slobodi pristupa javnim informacijama, njegovom razvoju i primjeni, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u drugim državama. Kroz ovakvu komparativnu analizu, učesnici_ce su lakše razumjeli važnost Zakona i njegove primjene. Aiša je naglasila kako je slobodan pristup informacijama osnovno ljudsko pravo u demokratskim državama te kako je nužno njegovo poštivanje i postupanje po istom, u cilju činjenja društva demokratičnijim. Također, učesnike_ce je upoznala i sa drugim dokumentima kojima se garantuje slobodan i nesmetan pristup javnim informacijama.

Praktični dio Aišine radionice sastojao se u predstavljanju dobro i adekvatno napisanih zahtjeva za pristup informacijama, što će učesnicima_cama biti od velike pomoći u nastavku projektnih aktivnosti.

Dan 3 – 01. august 2021

Treći dan radionice je facilitirao Jasmin Hasić, izvršni direktor

Fondacije Humanity in Action BiH, koji je govorio o metodologiji u društvenim znanostima, koju je nužno koristiti kako bi se sprovelo uspješno i validno istraživanje. Također, Jasmin se osvrnuo na različite paradigme u istraživanju, čime je radionicu učinio interaktivnom i doveo do učešća svih učesnika_ca.

Nakon radionice slijede naredne projektne aktivnosti, koje će podrazumijevati izradu i distribuciju online anketnog upitnika, slanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama, rad u fokus grupama i vršnjačku edukaciju, te, konačno, pisanje tri studije, nastale kao rezultat rada učesnika_ca.

Ovaj program podržava:

Projekat se implementira u saradnji sa: