Skip to content

On-line uvod u treći modul PDVIAGMM programa

Details

Article

Tokom aprila 2020. smo s našim učesnicima osme generacije PDVIAGMM programa organizovali tri on-line susreta koji su poslužili kao uvod u treći modul programa čije smo off-line održavanje usljed pandemije Covid-19 virusa odložili do prvog mogućeg susreta.

Prvi online susret sa našim PDVIAGMM fellowsima i uvodno predavanje je vodila Veronika Kusyova (HIA staff) o projektnom menadžmentu i komponentama koje čine građansku kampanju.

Na drugom susretu kao projekt menadžment trener nam se pridružio PDVIAGMM Alumnus Mahir Sijamija, koji je učesnike uveo u finansijski menadžment projekata i u komponentu medijske promocije.

Tokom trećeg susreta na kojem se učesnicima pridružio HIA BiH direktor Jasmin Hasić, učesnici su predstavili neke od svojih ideja budućih projekata, ali su imali i zajedničku brainstorming sesiju.