Przejdź do treści

Fellowship FAQs (Poland)

Frequently Asked Fellowship Questions

Questions or concerns? Scroll down for answers to some of the frequently asked questions about the Fellowship process.

Below you find a list of frequently asked questions about the Humanity in Action Fellowship programs for those applying through Poland. Please read through the information outlined here prior to beginning your application for the Fellowship. The answers are organized by questions related to the application process, eligibility for the Fellowship and the Fellowship program itself. If you have any questions that are not covered here, please do not hesitate to email us.

Application Questions

Eligibility Questions

Program Questions

Financial Questions

Fellowship & Application Resources

Rekrutacja do Akademii Praw Człowieka

Każdego roku nowi uczestnicy Akademii Praw Człowieka zbierają się w sześciu miastach w Europie i USA, aby dowiedzieć się jak i dlaczego ludzie przeciwstawiają się nietolerancji i bronią demokratycznych wartości.

01 Rok

06 Miast

150 Absolwentów rocznie