Przejdź do treści

Sprawozdania

Chcemy mieć pozytywny wpływ

Jako Humanity in Action Polska jesteśmy dumni z naszych programów i osiągnięć oraz wdzięczni wielu grantodawcom i wolontariuszom, którzy sprawiają, że możemy robić to co robimy. Pobierz nasze roczne sprawozdania, aby dowiedzieć się więcej o działalności Humanity in Action Polska na przestrzeni ubiegłych lat.

Humanity in Action poza Polską

Take me to the international Humanity in Action pages: