Przejdź do treści

WYMIANY na rzecz ZMIANY

Encounter, Empower & Exchange

W dużej mierze jednolite etnicznie, rasowo, religijnie i kulturowo. Tak najczęściej definiowane jest polskie społeczeństwo. Jednocześnie w ostatnim czasie mają miejsce wydarzenia, które świadczyć mogą o tym, że tzw. „Inny”, reprezentujący odmienność i różnorodność staje się prawie wrogiem numer jeden. Dla przykładu w Polsce żyje ok. 8 tys. Żydów według danych ze spisu powszechnego, a 90% Polaków nigdy osobiście nie poznało nikogo z tej grupy. Mimo tego, że nie stanowi ona zagrożenia dla dominującej kultury i tradycji czy też bezpieczeństwa narodowego, to rośnie ilość antysemickich incydentów: od języka nienawiści, który zamiast potępienia zyskuje coraz większą legitymizację, po demonstracje polityczne, podczas których pali się kukły przedstawiające Żydów, aż do przestępstw z nienawiści (ang. hate crime).
Te wydarzenia oraz towarzysząca im debata publiczna świadczą o niepokojącej zmianie nastrojów w społeczeństwie, która jak pokazuje historia może mieć dramatyczne konsekwencje. Dlatego nasz projekt „WYMIANY na rzecz ZMIANY” ma na celu umożliwienie edukatorom/kom i aktywistom/kom przeciwstawienie się tej fali ksenofobii i antysemityzmu poprzez podjęcie konstruktywnych działań ponad podziałami politycznymi.

Cover of the interactive book “About Jews”

Główną osią projektu będzie przybliżenie za pomocą różnych narzędzi i metod kultury żydowskiej i wielokulturowej historii Polski szczególnie młodemu pokoleniu Polaków/Polek, które często z braku wiedzy i możliwości posiadania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami/cielkami tej grupy bywa bezkrytyczne wobec dyskursu podsycającego lęki. Celem naszego projektu jest próba zmiany tego negatywnego trendu. Pokażemy, że różnorodność kulturowa jest i inspirująca i potrzebna…wszystkim.

Projekt zrealizowany jest we współpracy z aktywistami i aktywistkami i należącymi do sieci Fundacji Humanity in Action Polskai składa się z szeregu działań i inicjatyw o ogólnopolskim zasięgu:

  • Seminarium
  • Gry miejskie
  • Filmy biograficzne
  • Interaktywna książka o kulturze żydowskiej
  • E-żywa biblioteka – na platformie „Opowiedz się

Inicjatywy

About Jews

Download

#MegaBabka

Chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom i partnerom za umożliwienie realizacji tego projektu: