Przejdź do treści

Nasz Model

Edukowanie, łączenie i inspirowanie przyszłych i obecnych aktywistów/ek i liderów/ek od 2005 r.

Działamy, bo… zmiana sama się nie zrobi. Działamy z ludźmi i dla ludzi, a nasz pomysł na działanie, który łączy przekazywanie wiedzy o współczesnych wyzwaniach w dziedzinie praw człowieka z edukacją historyczną, można streścić w trzech hasłach: inspiracja, edukacja i akcja.

Inspiracja

Inspirujemy obywatelskie zaangażowanie na rzecz równości, społecznej odpowiedzialności i sprawiedliwości

Edukacja

Uczymy liderów/ki przyszłości o wyzwaniach w dziedzinie praw człowieka w historii i teraźniejszości poprzez krytyczną analizę oraz dialog międzykulturowy.

Akcja

Łączymy naszych absolwentów/tki w ramach ciągle powiększającej się narodowej i międzynarodowej sieci-wspólnoty, by razem działać na rzecz demokracji, praw człowieka i pluralizmu.

Postrzeganie ponad rzeczywistością naszych plemion

Inspiracja, edukacja i akcja to trzy główne kierunki naszych inicjatyw. Ich wspólnym mianownikiem jest angażowanie młodych ludzi do działalności na rzecz praw człowieka i zmiany społecznej. Jednym z naszych priorytetów jest mobilizowanie młodych aktywistów/ek i liderów/ek do przeciwdziałania mowie nienawiści i reagowania na obecne przykłady nienawiści w Internecie czy przestrzeni publicznej. Nasze doświadczenie pokazuje, że nasz model nie tylko dobrze funkcjonuje na poziomie lokalnego aktywizmu, ale również przyczynia się do szerszych zmian systemowych.

Humanity in Action Polska angażuje młodych ludzi do poznania historii niesprawiedliwości społecznych, by inspirować ich do współtworzenia bardziej sprawiedliwego świata. Naszą misją jest wzmacnianie zaangażowania przyszłych liderów/ek na rzecz demokratycznych wartości poprzez rozwijanie wiedzy na temat oporu przed przejawami nietolerancji – w przeszłości i teraźniejszości – na początkowych etapach ich karier zawodowych i społecznego zaangażowania.

Poprzez naszą działalność:

  • Potwierdzamy znaczenie wzmacniania wartości demokratycznych
  • Wzmacniamy środowiska, w których jednostki o różnym pochodzeniu i tożsamościach angażują się z szacunkiem i otwartością w debaty na dyskusyjne problemy i wyzwania
  • Wspieramy wizję społeczeństwa pluralistycznego, które afirmuje różnorodność i jej granice poprzez konstruktywny, polityczny, społeczny czy osobisty dialog i relacje
  • Tworzymy międzynarodową i międzygeneracyjną sieć-wspólnotę przyszłych i obecnych liderów/ek, którzy podzielają wartości Humanity in Action

Wierzymy, że papierkiem lakmusowym prawdziwej demokracji jest to, jak wspiera równość społeczną i pluralizm. Wzmacniamy zaangażowanie na rzecz wartości demokratycznych oraz rozwijanie wiedzy na temat wyzwań w zakresie praw człowieka w historii i teraźniejszości.