Przejdź do treści

Nasze programy koncentrują się na łączeniu różnych środowisk działających na rzecz praw – liderów i liderek przyszłości z uznanymi przedstawicielami i przedstawicielkami kręgów akademickich, aktywistycznych, eksperckich, politycznych i artystycznych. Osobiste spotkania i wymiana poglądów, a także realizacja niezależnych projektów społecznych tworzą fundament międzynarodowej sieci absolwentów i absolwentek.

Humanity in Action Polska tworzy różne programy edukacyjne (typu Fellowship), seminaria, warsztaty i konferencje dotyczące praw człowieka i mniejszości, tożsamości, migracji i różnorodności.

Wspieranie demokracji i pluralizmu krok po kroku.

Humanity in Action Polska realizuje szereg programów, w których promuje prawa człowieka, koncentrując się na wzmacnianiu zasad demokracji, pluralizmu i różnorodności, a także zaangażowaniu w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Tworzymy międzynarodowe programy edukacyjne dla młodych ludzi, którzy podzielają zaangażowanie w promocję praw człowieka i mniejszości w swoich społecznościach lokalnych na całym świecie.

Nasze programy mają na celu łączenie różnych środowisk działających na rzecz praw człowieka – liderów i liderek przyszłości z uznanymi przedstawicielami i przedstawicielkami kręgów akademickich, aktywistycznych, eksperckich, politycznych i artystycznych.
Osobiste spotkania i wymiana poglądów, a także realizacja niezależnych projektów społecznych tworzą fundament międzynarodowej sieci absolwentów i absolwentek. Wierzymy, że uczenie się przez całe życie oraz współpraca w realizacji projektów są podstawą aktywnej międzynarodowej sieci aAbsolwentów i aAbsolwentek oraz młodych profesjonalistów i profesjonalistek, którzy działają na rzecz promocji demokracji i przestrzegania praw człowieka.

2015 Warsaw Fellows

Wierzymy, że uczenie się przez całe życie oraz współpraca w realizacji projektów są podstawą aktywnej międzynarodowej sieci Absolwentów i Absolwentek oraz młodych profesjonalistów i profesjonalistek, którzy działają na rzecz promocji demokracji i przestrzegania praw człowieka.

Check out the International Programs for our Senior Fellows