Przejdź do treści

Działamy, bo… zmiana sama się nie zrobi!

Stawiamy na poszanowanie praw człowieka i działania wspierające demokrację, społeczeństwo obywatelskie oraz wielokulturowość. Współpracujemy z młodymi ludźmi z pasją, którzy chcą twórczo działać na rzecz osób/grup dotkniętych dyskryminacją oraz pogłębiać swoje zainteresowania prospołeczne. Wspieramy ich w rozwoju niezbędnej wiedzy i umiejętności, by sensownie i skutecznie przeciwdziałali uprzedzeniom oraz reagowali na przejawy nienawistnych postaw i zachowań.

2015 Warsaw Fellows

Stwarzamy możliwości, by mogli uczyć się od doświadczonych aktywistek/aktywistów i ekspertek/ekspertów różnych generacji oraz z różnych krajów. Motywujemy, by rozwijali swoje autorskie pomysły na działania aktywistyczne.

Radzimy, jak je udoskonalać i wcielać w życie. Promujemy pracę oraz osiągnięcia Absolwentek i Absolwentów naszych programów. Inspirujemy do długofalowej współpracy w ramach międzynarodowej sieci liderek i liderów. Dopingujemy, by dzielili się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z młodszym pokoleniem aktywistek/aktywistów. Umożliwiamy im również zmierzenie się z rzeczywistością codziennej pracy na rzecz praw człowieka w ramach programów stażowych.

Angażujemy się

Często nasze działania mają charakter pionierski – stworzyliśmy pierwszą w Polsce sieć aktywistek/aktywistów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych

Często nasze działania mają charakter pionierski – stworzyliśmy pierwszą w Polsce sieć aktywistek/aktywistów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych oraz pierwszy ogólnopolski kongres dla cyberaktywistek/cyberaktywistów (Strefa Interakcji). Naszym flagowym programem jest realizowana od 2006 r. międzynarodowa Akademia Praw Człowieka/Warsaw HIA Fellowship, która znalazła się w pierwszej dziesiątce stypendialnych programów edukacyjnych (fellowship) w światowych rankingach opiniotwórczych portali branżowych: Human Rights Careers oraz College Magazine.
Od 2018 r. realizujemy projekt pilotażowy „Przestrzeń Działania”, w ramach którego łącząc narzędzia z zakresu edukacji, technologii i aktywizmu społecznego szukamy skutecznych i innowacyjnych sposobów umacniania praw człowieka oraz wdrażania działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Wyróżnienia i nagrody

Za swoją działalność Fundacja Humanity in Action Polska była wielokrotnie nagradzana. W 2015 r. otrzymaliśmy prestiżową międzynarodową Nagrodę Międzykulturową MSZ Austrii (Intercultural Achievement Award). W ramach konkursu S3KTOR miasta stołecznego Warszawy w 2016 r. Fundacja dostała nagrodę za najlepszą inicjatywę pozarządową w kategorii Edukacja, jak również specjalną nagrodę mieszkańców Warszawy. Natomiast w 2018 r. Kuchnia Konfliktu – inicjatywa założona przez Absolwentkę naszej Akademii – również otrzymała wyróżnienie S3KTOR w wyniku plebiscytu wśród mieszkańców.

Humanity in Action poza Polską

Przejdź do międzynarodowej strony Humanity in Action