Przejdź do treści

Impact Hub - Przestrzeń Działania

Social Up!

Inicjatywa „Przestrzeń Działania” to dwuletni projekt pilotażowy, w ramach którego łącząc narzędzia z zakresu edukacji, technologii i aktywizmu społecznego, szukamy skutecznych i innowacyjnych sposobów reagowania na mowę nienawiści oraz rozwijamy umiejętności młodych ludzi, inspirując ich do podejmowania oddolnych działań.

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści?

Wszyscy to wiemy: mowa nienawiści zalewa i zatruwa Internet. Dlatego jak najszybciej musimy znaleźć sposoby, jak jej się przeciwstawiać. Kluczowym dla nas pytaniem jest jak inspirować młodych Polaków i młode Polki do podejmowania działań przeciw mowie nienawiści online?

W latach 2014 r. i 2016 r. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziło badania na temat obecności mowy nienawiści w Polsce, które zawiera niepokojące wnioski. Przykładowo w ciągu 2 lat znacznie więcej młodych Polaków i Polek spotkało w Internecie przejawy mowy nienawiści w stosunku do Żydów (wzrost o 15,5 punktów procentowych – z 58,7% do 74,2%). Żydzi nie byli niestety jedyną grupą na celowniku, bo to samo badanie udowodniło, że jeszcze więcej młodych Polaków i Polek miało do czynienia z dyskryminującymi i nienawistnymi komentarzami pod adresem muzułmanów (wzrost o 24,5 punktów procentowych – z 55,3% do 79,8%). Tymczasem, mimo tych alarmujących sygnałów, w Polsce brakuje systemowych działań na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści w zakresie edukacji, a polski rząd nie podejmuje odpowiednich działań.

Dlatego musimy sprawić, by Internet stał się bardziej bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, a szczególnie dla przedstawicieli/ek mniejszości i aby stał się on miejscem, gdzie są rozwijane, wdrażane i promowane idee aktywizmu społecznego. Jak pokazują badania trzeba działać szybko i zdecydowanie.

Aby odpowiedzieć na rosnącą częstotliwość mowy nienawiści Humanity in Action Polska zainicjowała dwuletni projekt pilotażowy „Przestrzeń Działania”, w ramach którego łącząc narzędzia z zakresu edukacji, technologii i aktywizmu społecznego szukamy skutecznych i innowacyjnych sposobów reagowania na mowę nienawiści. Nasz pomysł jest prosty: tworzymy dla młodych, zaangażowanych osób przestrzeń do podejmowania innowacyjnych i trwałych społecznie, oddolnych działań obywatelskich offline i online na rzecz przeciwdziałania i reagowania na mowę nienawiści, rozwijając zakres ich umiejętności o narzędzia przedsiębiorczości społecznej, tworząc tym samym podstawy do uniezależnienia od publicznych źródeł finansowania.

Graphic describing potential prejudices leading to hate speech (mowa nienawiści).

Cele Programu

Cele programu:

  • wzrost świadomości wśród młodych ludzi na temat mowy nienawiści przy wykorzystaniu innowacyjnych i interaktywnych narzędzi takich jak interaktywne książeczki w formacie „Zniszcz ten dziennik” promujące różnorodność i tolerancję, łączących historię i edukację z zakresu praw człowieka,;
  • włączenie polskich nastolatków/ek do dialogu na temat mowy nienawiści poprzez współpracę z influencerami/kami z YouTube przy tworzeniu filmów i vlogów oraz poprzez rozwój chat-botów, objaśniających najważniejsze kwestie w przystępny i interesujący sposób,;
  • rozpowszechnienie narzędzi przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi dzięki programowi “Szkoła Działania”, w której realizują oni swoje przedsięwzięcia społeczne w obszarze praw człowieka.

 

Origins of Hate

Trzy filary projektu

Nowa inicjatywa ma w skrócie służyć jako platforma dla młodych ludzi do rozwijania oddolnych działań obywatelskich, łącząc przedsiębiorczość społeczną z wartościami demokratycznymi, a także uświadamiać ludzi o zagrożeniach wynikających z obecności mowy nienawiści i promować reagowanie na jej przykłady. Pomysł na tę inicjatywę wynika z diagnozy sytuacji w Polsce oraz własnych doświadczeń. Dlatego projekt koncentruje się na trzech komponentach: wiedzy, nowych trendach i obywatelskich działaniach oddolnych. Wszystkie te trzy filary są ze sobą połączone i wzajemnie się uzupełniają.

Trzy filary