Skip to content

Naši programi nastoje povezati buduće lidere u oblasti ljudskih prava sa akademicima, aktivistima, stručnjacima, donosiocima odluka, umjetnicima i svjedocima sadašnjice. Lična i intenzivna razmjena i razvoj nezavisnih inicijativa civilnog društva postavljaju put prema aktivnoj međunarodnoj alumni mreži.

 

Humanity in Action Bosna i Hercegovina razvija edukativne treninge, studijska putovanja, seminare, radionice i konferencije koje skreću pažnju na pitanja kao što su ljudska prava, prava manjina, identitet, imigracija i društvena raznolikost.

Stvaramo međunarodne obrazovne programe za mlade koji se aktivno posvećuju promovisanju ljudskih i manjinskih prava u vlastitim zajednicama širom svijeta.

Vjerujemo da su cjeloživotni projekti i saradnja temelj aktivne međunarodne mreže studenata i mladih stručnjaka koji efektivno rade na promovisanju žive demokratije i očuvanju ljudskih i manjinskih prava.

Programi