Skip to content

Historija, Istorija, Povijest

Lekcije za danas: govoriti o prošlosti da bi se osvijetlila budućnost

Projekat „Historija, Istorija, Povijest – Lekcije za danas“ pokrenula je 2015. godine Kuća Anne Frank, u saradnji s lokalnim partnerskim organizacijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije.

Ovaj projekt temelji se na misiji Kuće Anne Frank, nezavisne organizacije koja je zadužena za brigu o mjestu gdje se Anne Frank skrivala tijekom Drugog svjetskog rata i gdje je pisala svoj poznati dnevnik. Danas organizacija potiče razmišljanje o opasnostima antisemitizma, rasizma i diskriminacije i važnosti slobode, jednakih prava i demokratije širom svijeta.

Ciljevi HIP-a:

  • podizanje svijesti i poticanje diskusije o novijoj historiji nacionalizma, isključenosti, predrasuda, diskriminacije u regiji
  • promovisanje debate i dijaloga o zajedničkoj prošlosti
  • promocija kritičkog razmišljanja o historijskim događajima i njihovoj relevantnosti za savremene izazove
  • inspirisanje interdisciplinarnog građanski orijenstisanog obrazovanja o historiji

http://historijaistorijapovijest.org/

 

Memory Walk

Javna kultura sećanja ne samo da oblikuje kolektivno pamćenje prošlih događaja, već i vodi ka pomirenju. Mladi u Bosni i Hercegovini i dalje nastavljaju da se bore sa naslijeđem rata koji se desio devedesetih godina. Zaglavljeni između uznemirujuće prošlosti i neizvjesne budućnosti, mladi se suočavaju sa društveno-političkim okruženjem koje je podijeljeno po etno-nacionalnim linijama. Široko rasprostranjeno nepovjerenje i strah nastavljaju se održavati u politici, medijima, obrazovanju i komemorativnom pejzažu, ostavljajući malo prostora za priču mladima da iznesu svoja mišljenja ili brige. Unutar ove represivne atmosfere, mlađoj generaciji je teško razviti vještine kritičkog mišljenja koje bi omogućile inkluzivno razmišljanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

U saradnji s Anne Frank House i Inicijativom mladih za ljudska prava BiH, Humanity in Action Bosna i Hercegovina i dvije Senior Fellowke, Laura Boerhout (2012 Amsterdam Fellowship) i Lamija Landžo (2010 Berlin Fellowship), vodili su radionicu Memory Walk u Sarajevu i obližnjem Istočnom Sarajevu 2013. godine koji je ohrabrio bosanskohercegovačku omladinu iz različitih sredina da kritički razmisle o spomenicima i spornim historijama u svom životnom okruženju. Učestvovalo je 15 učenika srednjih škola iz cijele zemlje, te su podijeljeni u timove kreirali kratke filmove o određenim spomenicima.

Debata i dijalog su među mehanizmima kroz koje mladi na Balkanu mogu graditi mostove oko svoje zajedničke prošlosti i na taj način oblikovati bolju budućnost za sve.

Memory Walk Sarajevo

Ovaj projekat je omogućen kroz "Regional and Horizontal Programmes" grant Europske Unije.

Ovaj projekat je omogućen kroz saradnju: