Skip to content

Game Changers

Stvaranje inovativnih alata za uključivanje i obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena i djevojaka

Ovaj obrazovni i participativni projekat koristi inovativni obrazovni alat – društvene igre za uključivanje i obrazovanje mladih u BiH o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena i djevojaka, u kontekstu građanskog i demokratskog angažmana unutar različitih lokalnih zajednica i u drugim sferama kreiranja politika.

Ovaj projekat cilja učesnike širom Bosne i Hercegovine, a njegov se uticaj dalje proširuje kroz nastavni vodič i priručnike koji utiču na potrebne promjene, kako u formalnom tako i u neformalnom obrazovnom okruženju.

Game Changers okuplja 12 mladih ljudi iz cijele BiH kako bi razvili 3 društvene igre fokusirane na teme kao što su rodna (ne) jednakost, segregacija zanimanja i razlike u platama među rodovima, bračno nasilje i javna rodna diskriminacija, nedovoljna zastupljenost žena u političkim i ekonomskim procesima odlučivanja, druge relevantne demokratske vrijednosti i / ili medijska pismenost vezana za osnaživanje žena i djevojaka.

Društvene igre će biti dizajnirane, odštampane i testirane na pilot sesijama testiranja igara koje organizuju učesnici u gradovima iz kojih dolaze, tj. u njihovim srednjim školama / univerzitetima. Oni će izraditi izvještaje o pojedinačnim sesijama, dok će projektni tim izraditi zajednički izvještaj u kojem će se istaknuti prednosti i nedostaci igara na osnovu sesija “pilot-testiranja”. Svi učesnici će se ponovo sastati online kako bi razgovarali i poboljšali funkcionalnost igara na osnovu vlastitih izvještaja i opštih povratnih informacija koje će dobiti od igrača. Zatim će zajednički izraditi priručnik, snimiti promotivne video zapise i upute za internetske interaktivne sesije „Obuka trenera“ za nastavnike / facilitatore OCD. Konačno, društvene igre će se distribuirati širom BiH, u štampanoj ili online verziji.


Game Changers Laboratorija

Game Changers Laboratorija

The Game Changers will foster the capacity of interdisciplinary cooperation and interaction among youth across BiH, improving their ability to understand different and interconnected facets of civic and democratic engagement in the fields related to gender equality and women’s rights.

  • train a young generation of thinkers into sound interdisciplinary cooperation and research and develop their skills to interact with other stakeholders.
  • bridge the gap between knowledge and practice through the creation of participatory teaching/learning tools (board games).
  • build the capacity and establish a network of young people, to foster their further engagement in civil society in BiH and to engage young people and build an evidence base for their work.

For more information please contact m.ridjic@humanityinaction.org or t.stojanovikj@humanityinaction.org.

Još programa