Skip to content

Unaprjeđenje vještina NVO/OCD na Zapadnom Balkanu i Moldaviji

Ovaj projekat, podržan od strane  International Visegrad Fund,  ima za cilj da unaprijedi meke veštine OCD/NVO zajednice kako bi se povećalo profesionalno demokratsko učešće građana u javnim raspravama i povećalo njihovo profesionalno razmišljanje o budućnosti Evrope u šest zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije.

Ciljevi projekta

Projekat će poboljšati meke vještine OCD/NVO zajednice iz šest zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije kako bi se povećalo profesionalno demokratsko učešće građana u javnim raspravama i povećalo njihovo profesionalno razmišljanje. Projekat će obučiti članove OCD/NVO u svakoj od sedam zemalja projekta o vještinama upravljanja projektima. To će omogućiti pomenutim profesionalcima da iskoriste ove vještine u svojim matičnim regijama da traže pozitivne promjene, više sarađuju sa Evropskom unijom i učestvuju u debatama o budućnosti EU i Zapadnog Balkana i Moldavije.

Projekat takođe ima za cilj jačanje regionalne saradnje za opipljivije učešće na evropskom nivou. Nevladine organizacije i OCD igraju ključnu ulogu u razvoju Zapadnog Balkana i Moldavije jer su jedna od vodećih snaga demokratizacije u regionu: vitalni su dio društva jer služe, štite, razvijaju, ispituju, obrazuju, provjeravaju, razumiju i opisuju, predstavljaju one koji nisu zastupljeni, ukazuju na potrebe pojedinaca marginaliziranih u društvu, rade u svim zajednicama kako bi ih učinili inkluzivnijim.

Projektne aktivnosti

Projekat će obučiti članove OCD/NVO u svakoj od sedam projektnih zemalja osnovnim vještinama upravljanja projektima kako bi se razvila sveobuhvatnija profesionalna osnova za ovu zajednicu. Nakon svake obuke biće organizovana diskusija sa članovima lokalne zajednice OCD/NVO o budućnosti Evrope, tokom koje će projektni tim prikupiti preporuke i stavove predstavljene uzorkom predstavnika lokalnih NVO/OCD iz različitih sfera života.

Tokom obuke polaznici će također imati priliku da razrade svoje projektne ideje, koje će prikupiti menadžer mreže i uskladiti sa sličnim regionalnim i međunarodnim idejama. Odabrane projektne ideje će dobiti dalje mentorstvo od strane projektnog tima kako bi povećali svoje šanse za uspjeh. Ovi projekti će potom biti dostavljeni odgovarajućim donatorima u završnoj fazi predloženog projekta. Nakon serije treninga, od učesnika će biti zatraženo da napišu kratak esej/blog na temu po svom izboru koji će se dotaknuti pitanja demokratizacije ili podrške civilnom društvu u njihovoj zemlji, a istovremeno će raspravljati o budućnosti Evropske unije u proširenju EU na Zapadni Balkan i procesu pridruživanja Moldaviji. Iz svake projektne zemlje biće odabrana dva učesnika na osnovu najboljeg eseja/bloga koji će pohađati Ljetnu školu koja će se održati u Crnoj Gori. Na Ljetnoj školi će dodatno produbiti svoju obuku kako bi i sami postali treneri (train-the-trainers).

Datumi predstojećih Projektnih aktivnosti

  • Crna Gora (Podgorica) 14. – 15. mart
  • Srbija (Beograd) 11-12. april
  • Albanija (Tirana) 29-30
  • Bosna i Hercegovina (Sarajevo) 14.-15
  • Severna Makedonija (Skoplje) 30-31
  • Kosovo (Priština) 1. – 2. jun
  • Moldavija (Kišinjev) 16-17
  • Crna Gora – Ljetna škola (Kolašin) 5-9. septembar
  • Finalni Online događaj 12.oktobar 2022

Za više informacija kontaktirajte Zarju Marković na z.markovic@humanityinaction.org

Ovaj projekat realizuje konzorcijum implementatora:

Više IVF projekata